Kanta-Häme

Luukkaanlahdella kairataan

– Sedimentissä näkyy turvetta ja puutakin. Turvetta se on varmaan alun perin ollut, sanoo kenttäpäällikkö Markus Ronkainen tutkiessaan kairausnäytettä, joka on otettu yhden ja kahden metrin syvyydestä Luukkaanlahden pohjasta.

Pohjasedimentistä selvitetään haitallisten aineiden pitoisuuksia, jotta Luukkaanlahdesta saadaan kaupunkilaisten virkistys- ja asuinalue.

Tutkimustulosten perusteella pystytään päättämään, miten entinen Vanajaveden lahti voidaan kunnostaa.

– Visiot ovat täysin auki, mitä lahdelle tehdään, korostaa Hämeenlinnan kaupungin ympäristöasiantuntija Heli Jutila.

Matala lahti keskellä teollisuutta

Nykyinen teollisuus- ja toimistoalue on muuttumassa ja sen maankäyttö tehostumassa. Joskus tulevaisuudessa rantoja voitaisiin rakentaa Kansallisen kaupunkipuiston osaksi. Jopa uimarantaa on lahdelle kaavailtu.

Luukkaanlahti erotettiin Vanajavedestä maapenkereellä vuonna 1963, kun Kantolankatu rakennettiin. Kuormituksen haitallisia vaikutuksia veteen on edistänyt veden vähäinen vaihtuvuus.

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että kuparin, arseenin ja elohopean sekä fosforin määrät ovat lahdessa melko korkeita.

– Arseenia seudulla tosin on luontaisestikin korkeampia määriä kuin Suomessa keskimäärin.

Pohjassa on runsaasti sedimenttiä, joka saattaa sisältää myös haitallisia aineita, kuten raskasmetalleja.

Haitallisia aineita on voinut tulla lahteen, koska sen ympäristössä on ollut monenlaista ihmisen toimintaa. Lähellä on ollut Sotkan kaatopaikka, nahkatehdas, muuntamo-kondensaattoriasema. Jätevettä on päästetty lahteen vuoteen 1982 saakka.

– Nytkin veteen tulee hulevettä tieltä ja teollisuusalueelta, Heli Jutila kertoo.

Ely-keskus maksaa tutkimuksen

Haitta-aineiden määrää lahdessa tutkitaan nyt Hämeen ely-keskuksessa meneillään olevassa saastuneiden alueiden kartoituksessa, BeCoSi-hankkeessa. Ely-keskus rahoittaa tutkimuksen.

Pöyry Finland oy:n miehet Markus Ronkainen ja Jyrki Kolehmainen aloittivat kartoitustyön vesinäytteiden otolla tiistaina. Keskiviikkona he kairasivat pohjasedimenttiä eri syvyyksistä ja jatkavat kairausta vielä torstaina.

– Näytteet otetaan pätkissä sedimentin eri kerroksista.

Vesinäytteitä miehet ottivat viidestä ja sedimenttinäytteitä kahdeksasta eri kohdasta lahtea. Näytteet analysoidaan Kotkassa Inspection Services Oy:n laboratoriossa. (HäSa)