fbpx
Kanta-Häme

Luvallisia mainoksia luvassa tienposkiin

Tienvarsimainonta muuttuu nykyistä helpommaksi elokuun puolivälissä. Poikkeusluvan hakemisen sijaan riittää ilmoitus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ely-keskukselle).

Jatkossa mainos hyväksytään, kunhan siitä ei ole haittaa liikenteelle ja se sopii ympäristöön.

Liikenneviraston liikenteen ohjauksen asiantuntija Jukka Hopeavuori huomauttaa, että mainoksen sisältöön ei niinkään puututa.

– Hyvän maun rajoissa pitää tietenkin pysyä. Kuitenkin mainoksen sisällön sijaan jatkossa tarkastellaan enemmän sijaintia.

Mainos ei saa haitata kuljettajan keskittymistä. Mainoksia ei siis saa jatkossakaan sijoittaa esimerkiksi risteysalueelle tai tien mutkiin.

Hopeavuori huomauttaa, että viranomaisilla on neuvontavelvollisuus. Jos mainos on esimerkiksi ilmoitettu sijoitettavaksi paikkaan, jossa se haittaa liikennettä, mainostajaa pitää neuvoa siirtämään kylttinsä sopivammalle paikalle.

Kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehty eurooppalainen AGR-sopimus velvoittaa myös Suomea. Sopimuksen mukaan tienvarsimainontaa pitäisi välttää kansainvälisillä pääteillä.

Hopeavuori kuitenkin huomauttaa, että tienvarsimainonta on kuitenkin mahdollista myös moottoriteiden varsilla.

Hopeavuoren mukaan nykyisen, tiukan sääntelyn ongelmana on ollut poikkeuslupien rajallinen määrä. Luvattomia mainoksia on ollut paljon.

Lisäksi luvattomien mainosten poistaminen on ollut hankalaa, sillä nykyisen lain mukaan tieviranomaisen pitää pyytää aluehallintoviranomaista poistamaan luvaton mainos.

Lainmuutoksen jälkeen tieviranomainen saa luvan käyttää pakkokeinoja mainoksen poistamiseen. Käytännössä urakoitsija käy poistamassa mainoksen viranomaisen pyynnöstä.

Maantie- ja ratalain muutos koskee paitsi tienvarsimainontaa, myös tapahtumailmoittelua.

Lainmuutoksen jälkeen myös tilapäisistä tapahtumista ilmoittaminen helpottuu, eikä erillistä ilmoitusta elylle enää vaadita.

Hopeavuori kertoo, että tilapäisyyden määritelmäksi on mietitty pitkää viikonloppua. Se tarkoittaisi, että korkeintaan kolmen päivän tapahtumasta saa ilmoittaa tienvarressa aikaisintaan kuukautta ennen tapahtuman alkua.

Tilapäisten tapahtumien opasteisiin kuuluvat esimerkiksi häihin ohjaavat kyltit.

– Kannattaa kuitenkin ilmoittaa hääkyltti- ja vaalimainosasioistakin elyyn, jotta kaikki menee varmasti oikein.

Hopeavuori ei usko, että tienvarsille syntyy kylttiviidakoita. Tämän vuoden kesätapahtumat on jo pääosin mainostettu. Lainmuutoksen vaikutukset näkyvät pääosin vasta ensi kesänä.

Ensi kesän mahdolliseen mainosmäärien kasvuun on Hopeavuoren mukaan jo valmistauduttu. Mainosten sijoittelua arvioidaan kuitenkin paitsi suhteessa tiehen, myös suhteessa toisiinsa.

– Mainostajat ymmärtävät, ettei ole kenenkään etu, jos tienvarret ovat tiheänään mainoksia. Kukaan ei ehdi lukea niitä kaikkia.

Menot