fbpx
Kanta-Häme

Maakunnat selvittävät, voisivatko myös ne alkaa pyörittää junaliikennettä

Hämeen liitto on alkanut selvittää pääradan junaliikenteen operoimisen mahdollisuuksia ja toimintamalleja yhdessä Uudenmaan ja Pirkanmaan liittojen kanssa.

Selvityksen taustalla on yhtenä mahdollisuutena, että maakuntien liitot alkaisivat yhdessä järjestää junaliikennettä, kun se avautuu kilpailulle.

Ensi alkuun Etelä-Suomen taajamajunien kilpailutettu liikennöinti on käynnistymässä 2020-luvun alkupuolella.

Päärata Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereelle on määrä sisällyttää tuon taajamaliikenteen kilpailutuksen kokonaisuuteen.

 

Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen kertoo, ettei Hämeen liiton ole mielekästä selvittää junaliikenteen tulevia mahdollisuuksia yksinään, koska pääradan liikennejärjestelmä on yksi kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.

– Selvitys ei välttämättä tarkoita, että maakunnat alkaisivat operoida junaliikennettä, mutta kyllä se yhtenä mahdollisuutena on mukana, Ahonen sanoo. Saman vahvistaa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys.

– Nyt selvitetään asioita uusin silmin ja puhtaalta pöydältä. Ulkomailtakin katsotaan malleja junaliikenteen järjestämiseen ja katsotaan, voidaanko niitä soveltaa pääradalla, Laakkonen-Pöntys sanoo.

– Fakta on, että nyt pääradalla ei pystytä vastaamaan riittävästi kysyntään.

 

Tärkeitä ja isoja selvitettäviä asioita ovat Laakkonen-Pöntyksen mukaan myös erityyppisen junakaluston tarve, taloudellinen kannattavuus ja mahdollisuudet sekä erilaiset aikataulujen rakenteet rataosuudella, joka on jo nyt ruuhkainen. Selvitykseen kytketään myös kaupunkibussiliikennettä.

Pääradalla on koko Suomen kaukojunaliikenteen suurimmat matkustajavirrat. Selvitys koskee yhtä lailla taajamajunia, intercityjunia ja Pendolinoja sekä tavaraliikennettä.

Kesäkuussa alkaneen selvityksen ohjausryhmässä on liittojen lisäksi myös liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenneviraston edustusta.

Maakuntajohtaja Ahonen kertoo, että selvitys tehdään kuitenkin maakuntien liittojen aloitteesta.

– Idea tuli pari vuotta sitten, kun Hämeenlinnassa ja Kanta-Hämeessä väännettiin VR:n kanssa junavuoroista. Myös VR näki tuolloin tarpeen tällaiselle selvitykselle.

VR ei ole mukana selvityksen ohjausryhmässä, mutta sitä kuullaan työn aikana muulla tavoin.

 

Jo noin vuosi sitten Anna-Mari Ahonen piti Hämeen Sanomien haastattelussa mielenkiintoisena mahdollisuutta, että maakunnat alkaisivat järjestää alueellista raideliikennettä, mutta hän korosti pohdiskelun olevan “vielä spekulatiivisella tasolla”.

– Sijaitsemme raideliikenteen kermankuorinta-alueen keskellä. Tälle alueelle syntyy varmuudella markkina, Ahonen kommentoi tuolloin (11.8.2017).

Hallitus päätti rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisesta huhtikuussa 2017.

Viime syksynä liikenneministeri Anne Berner (kesk.) kertoi (Maaseudun Tulevaisuus 6.9.2017), että maakunnista Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Pirkanmaa ovat olleet kiinnostuneita raidehankkeista mutta että “mielenkiintoa maakunnalliseen junaliikenteeseen on myös muualla”.

Kahteen osaan jaetun selvityksen tekevät konsulttiyhtiöt Strafica ja WSP Finland. Selvitys kustannetaan Suomen kasvukäytävä -verkoston Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoituksella. Valmista on tarkoitus tulla alkuvuodesta 2019. HÄSA

Menot