Kanta-Häme

Maakunnat voivat päästä järjestämään junamatkojaan – Kanta-Häme ei ole mukana kokeilussa

Liikenne- ja viestintäministeriö päättää alkuvuonna alueet, jotka pääsevät mukaan maakunnallisia junamatkoja koskevaan pilottiin. Maakuntauudistuksen menestys lopulta vaikuttaa siihen, pääsevätkö maakunnat myös junakyytien järjestäjiksi.
Arkistokuva.

Useat maakunnat ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa liikenne- ja viestintäministeriön kaavailemaan junaliikennekokeiluun.

Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) ylijohtaja Olli-Pekka Rantala kertoo, että lausuntokierroksen perusteella ministeriön kokeiluun on haluamassa mukaan muun muassa Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Päijät-Häme, Pohjanmaan maakuntia, Kymenlaakso ja Keski-Suomi. Sen sijaan esimerkiksi Kanta-Häme ei pilotissa ole mukana.

Ministeriö on syksyllä pyytänyt hakemuksia suunnittelemaansa pilottiin, jossa kokeillaan maakunnallisesti valmisteltua junaliikennettä runsaan parin vuoden ajan. Tällaisia kokeilualueita Suomeen järjestettäisiin yhdestä kolmeen. Kokeilun halutaan käynnistyvän vuonna 2020 ja kestävän kesään 2022 saakka.

Taustalla on paitsi hallituksen kaavailema maakuntauudistus myös junaliikenteen kilpailun vapauttaminen. Junaliikenteen vapauttamispäätöksen yhteydessä ministeriö esitti, että maakunnille voisi tulla mahdolliseksi järjestää alueellista junaliikennettä.

Vuonna 2017 hallitus päätti avata junaliikenteen kilpailulle vaiheittain niin, että koko Suomi on 2026 loppuun mennessä kilpailutetun junaliikenteen piirissä.

– Maakuntien piloteissa on tarkoitus päästä jo nopeammin liikkeelle, kertoo Rantala Lännen Medialle.

Ministeriön on määrä päättää varsinaiset pilottialueet alkuvuoden aikana, jotta kokeilut saadaan käyntiin vuoden 2020 alussa.

LVM: nykytilanne ei palvele riittävän hyvin

Liikenne- ja viestintäministeriössä on arvioitu, ettei nykyinen junaliikenne palvele maakuntien sisäistä liikkumista tarpeeksi hyvin. Lisäksi junaliikenteen matkustajamääriä halutaan kasvattaa, jotta juna olisi yksityisautoilua houkuttelevampi kulkemismuoto.

Valmisteilla olevassa kokeilussa nykyinen valtion junayhtiö VR vastaa liikennöinnistä, ja vaikka liikenne suuntautuu maakuntiin, ostopalveluna tehtävän sopimuksen hankkijaosapuoli on ministeriö.

– Hankkeet olisivat kuitenkin sellaisia, joihin alueilla on halua ja kykyä sitoutua, sanoo Rantala.

Maakunnan ääni olisi kuitenkin suuri siinä vaiheessa, kun aikatauluista pitää päättää.

Uudistuslait annettu jo eduskunnalle

Jotkut maakunnatovat laatineet omia selvityksiään junaliikenteen järjestämiselle, mutta valtakunnallista esiselvitystä on toistaiseksi tehty Tampere–Haapamäki- sekä Vaasa–Jyväskylä-rataosuuksista. Huhtikuussa julkaistussa selvitysraportissa arvioidaan, että jos kyseisillä osuuksilla junatarjontaa lisätään 2–3-kertaiseksi, voisi kysyntä jopa nelinkertaistua.

Liikennettä ei kuitenkaan voi samoja määriä kasvattaa kaikkialla Suomessa nykyisellä rataverkolla. Ratakapasiteetti tulee vastaan esimerkiksi Tampereen ja Helsingin välisellä pääradalla, mutta Rantala sanoo, että monen maakuntakeskuksen ympärillä tilanne raiteilla on väljempi.

Pilottiin pääsemisen yhtenä ehtona on Rantalan mukaan, ettei rataverkko edellytä niiden vuoksi merkittäviä investointeja. Toistaiseksi maakunnilla ei lain mukaan ole oikeutta järjestää junaliikennettä, mutta muutosta koskeva lakiesitys annettiin eduskunnalle joulukuun alussa.

Lakiesitys liittyy maakuntauudistukseen ja on siten riippuvainen siitä, että eduskunta hyväksyy sen. Rantalan mukaan itse kokeilun voi kuitenkin tehdä jo nykylain puitteissa.

Avataan kilpailulle

Hallitus ilmoitti elokuussa 2017 vapauttavansa rautateiden henkilöliikenteen kilpailulle. Toistaiseksi VR:llä on ollut liikennöintiin monopoli. Päätökseen on osin vaikuttanut EU:n kilpailulainsäädäntö. Tavaraliikenne avattiin Suomessa kilpailulle jo 2007.

Käytännössä henkilöliikenne kilpailutetaan osissa. Ensimmäiseksi kilpailulle avataan Etelä-Suomen taajamajunaliikenne. Junaliikenne on määrä olla kokonaan kilpailutettu 2026 mennessä.

Kilpailun vapauttamisen tarkoituksena on kasvattaa junamatkustamisen suosiota. Henkilömatkoissa junamatkustamisen osuus on nykyisin noin 5 prosenttia. Sen halutaan kasvavan vähintään 8 prosenttiin 2030-luvun kuluessa.