Kanta-Häme

Maakuntakaava jumiutui ministeriöön

Uusimmassa maakuntakaavan päivityksessä on mukana sellaisia kiperiä kysymyksiä kuin tuulivoima-alueet ja esimerkiksi kiistelty Harvialan orsi.

Kanta-Hämeen maakuntakaavaa on ajantasaistettu vaihemaakuntakaavoilla. Niistä ensimmäinen hyväksyttiin vuonna 2012, mutta se on edelleen vahvistettavana ympäristöministeriössä.

Toisen vaihemaakuntakaavan luonnos on parhaillaan yleisön kommentoitavana.

Ympäristöministeriön käsittelyssä olevassa ykkösvaiheessa otetaan kantaan moniin kaupan kysymyksiin, Humppilan logistiikka- ja lentokenttäalueeseen, neljänteen raiteeseen pääradalle aina Tampereelle asti, muutamiin liikennejärjestelyihin, sekä tuulivoiman rakentamiseen Forssan suunnalla.

Vahvistamisen sijaan ohjausta

Maakuntajohtaja Timo Reina epäilee, että vahvistamisen hitaus lähtee lähinnä ministeriön resurssipulasta.

Joulun alla maakuntajohtajat ja maakuntahallitusten puheenjohtajat esittivät, että koko vahvistamismenettelystä voitaisiin luopua.

– Se selkeyttäisi eri viranomaisten vastuitakin, koska ministeriölle jäisi enemmän resursseja kaavoituksen ohjaamiseen.

Hämeen liiton suunnittelujohtaja Heikki Pusa kertoo, ettei tietoa aikataulusta ole.

– Meiltä on tosin pyydetty lisäselvityksiä kaupan vallitsevasta tilanteesta ja olemme ne toimittaneet.

Erityisasiantuntija Agneta Nylund ympäristöministeriöstä lupaa, että päätös vahvistamisesta on tekeillä nyt alkuvuodesta.

Lisää tuulivoimaa

Ykkösvaihekaavasta jäi pois muutamia kiperiä kysymyksiä, koska niistä oli tekeillä lisäselvityksiä.

Lisätietoa on nyt saatu soiden käytöstä ja tuulivoima-alueista. Myös Hämeenlinnan ja Janakkalan raja-alueen liikenteestä tehtiin taannoin selvitys.

Nämä kysymykset ovat nyt mukana kakkosvaihekaavassa. Siinä käsitellään tuulivoimaloiden sijoittumista sekä maakunnan soiden käyttöä.

Lisäksi kaavaluonnos sisältää muutamia yksittäisiä liikenteen aluevarauksia kuten Riihimäen läntinen kehätie, ns. Palikkalan oikaisu Ypäjällä ja Harvialan orsi Hämeenlinnan ja Janakkalan rajalla.

Harvialaan kaavaluonnos sisältää kaksi vaihtoehtoa: yhteystarvemerkintä valtatieltä 3 Harvialantielle ja toisena vaihtoehtona yhteystarvemerkinnän osoittaminen vain Vanajaveden itäpuolelta Harvialantielle.

Tuulivoimaloiden alueita sisältyy kaavaluonnokseen neljä. Varauksia ehdotetaan Humppilan pohjoisosaan, Janakkalan Mallinkaisille, Poikmetsän alueelle Lammille ja Hausjärven Huhtainnummelle.

Turvetuotantoon soveltuvia soita kaavaluonnos sisältää yhdeksän ja suojeltaviksi tarkoitettuja soita 12. (HäSa)

Päivän lehti

3.6.2020