Kanta-Häme

Maakuntalehtien uutisiin luotetaan, Yle ja STT arvioitiin luotettavimmiksi

Valtamediat nauttivat kansalaisten luottamusta. Ykköspaikalle kiilaavat valtamediat Yle ja STT.

Yli kaksi kolmasosaa suomalaisista arvioi oman maakunnan suurimman lehden erittäin tai melko luotettavaksi uutismediaksi.

Kaikkein luotettavimmaksi uutisoijaksi kansalaiset arvioivat Ylen TV- ja radiouutiset. Kolmanneksi kiilaa STT.

Tämä käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) Kantar TNS oy:llä teettämästä tutkimuksesta.

Selvä enemmistö suomalaisista arvioi myös MTV3:n uutisten ja Helsingin Sanomien uutisoinnin luotettavaksi. Pääkaupunkiseudulla asuvista valtaosa (73 %) pitää Helsingin Sanomien uutisointia luotettavana. Asuinkunnan paikallislehden katsoi luotettavaksi reilu puolet vastaajista.

Enemmistön mielestä myös Kauppalehden uutisointiin voi luottaa.

Iltapäivälehtien luotettavuus kohentunut

Sen sijaan iltapäivälehtien eli Ilta-Sanomien ja Iltalehden uutisointiin kansalaiset luottavat selvästi heikommin, vaikkakin luottamus iltapäivälehtien uutisointiin on kohentunut aiemmista kerroista.

Vastaajista vain 28 prosenttia piti Ilta-Sanomien ja 27 prosenttia Iltalehden uutisointia erittäin tai melko luotettavana. Molempien lehtien osalta enemmän kuin kaksi viidestä katsoo, että ne eivät ole sen enempää luotettavia kuin epäluotettaviakaan.

Maaseudun Tulevaisuuden uutisoinnin lähes joka toinen vastaajista arvioi luotettavaksi, mutta 22 prosenttia vastaajista ei osaa arvioida lehden luotettavuutta.

Puoluetaustalla vaikutusta näkemyksiin

Puoluetaustan mukaan vahvinta luottamus Ylen uutisointiin on SDP:n kannattajien piirissä. MTV3:n uutisointiin luottavat eniten kokoomuksen kannattajat ja Helsingin Sanomien uutisointiin vihreiden tukijat.

Maaseudun Tulevaisuuden ja maakunnan ykköslehtien uutisointiin luottamus oli vahvinta keskustan kannattajissa. Kokoomuksen kannattajat arvostavat muita enemmän Kauppalehden uutisia.

Luottamus iltapäivälehtiin on hieman keskimääräistä suurempaa SDP:n ja perussuomalaisten tukijoiden keskuudessa

Somea seurataan, mutta siihen ei luoteta

Kaikkein vähiten suomalaiset luottavat sosiaalisen median kuten Facebookin, Twitterin ja Instagramin uutisointiin. Kymmenesosa luottaa suoranaisesti sosiaalisen median ”uutisiin”.

Tutkimukseen haastateltiin syyskuussa yhteensä 1127 täysi-ikäistä henkilöä. Tulosten virhemarginaali on vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.