Kanta-Häme

Maakuntaliitot vaativat uudistusta

Maakuntajohtajat ja maakuntaliittojen hallitusten puheenjohtajat valmistautuvat jos seuraavaan hallituskauteen.

Maakuntaliittojen yhteiskokous esittää seuraavaan hallitusohjelmaan kolmiportaisen hallinnon valmistelua. Keskiportaalla maakunnilla olisi vahva asema.

Maakuntien johtohenkilöt moittivat sitä, ettei nykyinen hallitus selonteossaan aluehallintouudistuksesta juurikaan kiinnittänyt huomiota maakuntien asemaan.

Maakuntajohdon mielestä aluehallintoa tulisi tarkastella kokonaisuutena, jotta voitaisiin nähdä koko väliportaan hallinnon kehittämisen mahdollisuudet.

Maakuntien liittojen mielestä Suomi tarvitsee vahvempiin kuntayksiköihin perustuvan kunnallisen itsehallinnon lisäksi myös selkeämmän ja yksinkertaisemman, maakunnista muodostuvan kansanvaltaisen aluehallinnon.

Liittojen näkemyksen mukaan on välttämätöntä, että ylikunnallisesta aluekehityksestä, aluesuunnittelusta, Suomen eri alueiden edunvalvonnasta ja kansainvälisistä suhteista vastaa kunnalliseen kansanvaltaan pohjautuva elin.

Uusia tehtäviä

Tämä toimielin voisi vastata myös yhtä kuntaa suuremmista, laajaa väestöpohjaa vaativista palveluista. Niitä voisivat olla esimerkiksi sote-suunnittelu, pelastustoimi ja koulutuksen aluetason tehtävät.

Tämän vuoksi olisi selvitettävä mahdollisuus selkeään hallinnon kolmiportaisuuden toteuttamiseen; valtio, alueet ja kunnat, joiden kesken toimivalta, vastuu ja resurssit on selkeästi määritelty.

Varsinaista uudistusta esitetään seuraavaan hallitusohjelmaan. Jo kuluvalla kaudella on syytä käynnistää esivalmistelu maakuntien ja valtion aluehallinnon uudistamisesta. (HäSa)