Kanta-Häme

Maaläjityspaikka Äikäälässä herättää ärtymystä - Yleiskaavasta tehty kolme valitusta

Kantakaupungin yleiskaavaan jää toistaiseksi Äikäälän läjityspaikan kokoinen reikä.

Äikäälään, Katumajärven itäpuolelle, suunniteltu maanläjityspaikka on poikinut kolme valitusta hallinto-oikeuteen kantakaupungin yleiskaavasta.

Käytännössä tämä merkitsee, ettei yleiskaava tule voimaan ennen kuin valitukset on ratkaistu ja kaavapäätös saanut lainvoiman.

Vaihtoehtona on se, että maanläjitykseen suunniteltu alue rajataan pois yleiskaavasta, kunnes asia on ratkaistu. Kaupunginhallitus päättikin maanantaina, että yleiskaava tulee voimaan muilta osin.

On kuitenkin vielä mahdollista, että hallinto-oikeus kieltää tämän päätöksen täytäntöönpanon.

 

Kaupunginhallitus esittää lausunnossaan hallinto-oikeudelle, ettei kaupunginvaltuuston päätös yleiskaavan hyväksymisestä ole lainvastainen. Näin ollen valitukset pitäisi sen mukaan hylätä.

Maanläjityspaikka on laajuudeltaan 6,4 hehtaaria. Korkeimmillaan läjien arvioidaan nousevaan 15-metrisiksi. Maanläjitys aiheuttaisi alueelle raskasta liikennettä, maksimissaan noin 100 kuorma-autoa vuorokaudessa.

 

Valittajien mielestä paikka tulee liian lähelle asutusta ja alueella toimivia tai sinne suunniteltuja matkailupalveluja. Kiistelty alue on noin kilometrin päästä Vanajanlinnasta. Alueella on jo matkailupalveluita ja niitä on myös suunniteltu sinne lisää.

Ely-keskus on huomauttanut, että liito-oravan reviirit ulottuvat läjitysalueen puolelle. Siellä arvioidaan olevan myös uhanalaista purotaimenta ja lampi, joka soveluu viitasammakon elinympäristöksi.

Valittajat ovat luonto- ja virkistysarvojen lisäksi vedonneet myös siihen, että alueella sijaitsee Kitu-kylä, perinteinen hämäläinen kylämaisema, joka on ollut asuttuna noin 1550-luvulta alkaen.

 

Läjitysalue rajautuu Kitun kylän peltomaisemaan. Kaupunginhallituksen lausunnon mukaan tämä on otettava huomioon tarkemmassa suunnittelussa.

Myös siihen vedotaan, ettei maakuntakaavassa ole varausta maanläjitykselle Äikäälään, ei myöskään suunnitteilla olevassa uudessa maakuntakaavassa.

Tähän kaupunginhallitus toteaa, että maakuntakaavaan on merkitty vain seudullisesti merkittävät alueet. HÄSA