Kanta-Häme

Maanmittauslaitos karsii toimipisteitään

Maanmittauslaitoksen ylijohtaja Petri Korpinen esittää, että Maanmittauslaitoksen pienempien toimipisteiden palveluita pitäisi keskittää maakuntakeskuksiin. Maa- ja metsätalousministeriö antoi viime lokakuussa Korpiselle toimeksiannon selvittää Maanmittauslaitoksen palvelupisterakennetta. Selvityksen näkökulma on digitalisaation edistäminen ja toiminnan kehittäminen.

Hämeenlinna on mainittu maakuntakeskuksena Korpisen hiljattain valmistuneessa raportissa, joten Hämeenlinnan Maanmittauslaitoksen palvelupisteen toiminta saattaa laajentua.

Nykyinen palvelupisteverkosto on suunniteltu manuaalisen tiedonkäsittelyn aikakaudella. Toimeksiannon mukaan siinä pysyminen todennäköisesti hidastaa toiminnan ja prosessien kehittämistä. Raportissaan Korpinen esittelee neljä vaihtoehtoista ratkaisua Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä.

Vaihtoehto A tarkoittaa nykyisten palvelupisteiden säilyttämistä. Tämä voisi olla vain väliaikainen ratkaisu, sillä palvelupisteitä karsitaan joka tapauksessa. Tuotanto-orientoituneessa mallissa B alle yhdeksän päivittäisen asiakaskäynnin palvelupisteet lakkautetaan ja alle 15 asiakaskäynnin palvelupisteiden aukioloaikoja vähennetään. Tässä vaihtoehdossa Hämeenlinnan palvelupisteen aukioloajat muuttuisivat, sillä viime vuonna Hämeenlinnan palvelupisteessä tilastoitiin keskimäärin 9,1 asiakaskäyntiä päivässä.

Vaihtoehto C on ns. evoluutiomalli, jossa pienempien palvelupisteiden toimintaa keskitetään maakuntakeskuksiin. Näihin palvelupisteisiin kohdistetaan investointeja ja ne voivat mahdollisesti erikoistua tiettyihin palveluihin. Hämeenlinna on tällainen palvelupiste.

Vaihtoehto D on maakuntakeskusmalli. Palvelupisteet sijaitsisivat maakuntien keskuskaupungeissa ja pienemmät palvelupisteet lakkautettaisiin.

Korpinen suosittelee vaihtoehtoa C, jossa pienempien palvelupisteiden toimintaa keskitetään maakuntakeskuksiin. Tämä vaihtoehto saattaisi tarkoittaa Hämeenlinnan palvelupisteen toiminnan laajenemista. Hämeenlinnan palvelupiste työllistää tällä hetkellä 77 henkilöä.

Päätöksen palvelupisteverkostosta tekee maa- ja metsätalousministeriö antamalla asiasta asetuksen. Päätöksenteon aikataulu on avoinna. HÄSA

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic