fbpx
Kanta-Häme

Maanviljelijät yhdistävät voimansa Hämeessä

Hämäläiset maanviljelijät ovat perustamassa yhteistä viljaosuuskuntaa. Osuuskuntaa on suunniteltu vuoden verran MTK Hämeessä, ja sen perustamiskokous pidetään ensi viikolla.

MTK Hämeen puheenjohtajan Arto Laineen mukaan tarkoituksena on parantaa viljelijöiden tuotteestaan saamaa hintaa ja ennen kaikkea helpottaa viljelijöiden omaa neuvotteluasemaa. Lähtökohtaisesti yksittäisen viljelijän asema markkinoilla on Laineen mukaan heikko.

– On muutamia isoja ostajia ja viljateollisuutta, jonka kanssa kauppaa tehdään. Tällainen osuuskunta on yksittäistä viljelijää paremmassa neuvottelutilanteessa, kertoo Laine.

Vastaavasti Laine arvioi, että uusi osuuskunta pystyisi myös palvelemaan teollisuuden tarpeita nykyistä paremmin. Ostajat pystyisivät hänen mukaansa tilaamaan tuotteita, joita he tarvitsevat.

Osuuskunta voisi Laineen mukaan tehdä jäsenilleen yhteishankintoja.

Viljaosuuskunnan syntyyn on vaikuttanut erityisesti viljatuotteiden markkinahinnan heikko kehitys, ja tällä hetkellä markkinahinnat ovat kaukana huippuajoista.

Luonnonvarakeskuksen Luken tuottajahintatilastojen mukaan esimerkiksi leipävehnätonnin hintahuippu oli vuosien 2012 ja 2013 vaihteessa, jolloin hinta oli yli 235 euroa tonnilta. Luken tilastojen mukaan tuottajahinnat ovat tällä hetkellä alimmillaan sitten vuoden 2010 maaliskuun, jolloin vehnän hinta romahti 112 euroon.

Tällä hetkellä viljantuottaja saa leipävehnätonnista runsaat 140 euroa.

Myös suurten ruokaketjujen tekemät elintarviketuotteiden hinnanalennukset ovat osasyynä sille, että tuottajat haluavat vahvistaa asemiaan ja edunvalvontaansa markkinoilla.

Maanviljelijänä työskentelevän Laineen mukaan osuuskunta tavoittelee sitä, että hintaero Keski-Euroopan viljanhintoihin nähden kapenisi. Suomessa viljan hinta on 10–30 euroa tonnilta matalampi kuin Keski-Euroopassa muun muassa Itämeren rahtikulujen vuoksi.

– Toiminta pidetään hallinnollisesti ohuena, jotta kuluja muodostuisi mahdollisimman vähän ja hyöty saataisiin kanavoitumaan viljan hintaan, joka maksetaan osuuskunnan jäsenille, Laine kertoo.

Osuusmaksuksi on esitetty 300 euroa, liittymismaksuksi satasta. Suurin osa tuotteista pyrittäisiin kauppaamaan eteläsuomalaisille viljatuotteiden ostajille. Laine ei usko, että tuottajahintojen nousu näkyisi merkittävästi kuluttajien hinnoissa.

– Tuottajan osuus lopputuotteen hinnasta on muutaman prosentin luokkaa.

Pellervon taloustutkimuksen vuonna 2011 tekemän selvityksen mukaan maatalouden osuus kuluttajille suunnatuista viljatuotteista on noin 6 prosenttia.

Työnimellä Viljatavastia Osuuskunta kulkeva yritys tulee toimimaan pääosin Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Etelä-Pirkanmaan alueella. Suunnitteluvaiheessa on ollut mukana 25 viljelijää sekä MTK Häme.

MTK Hämeen toiminnanjohtaja Päivi Rönni kertoo, että MTK:n rooli hälvenee, kun liiketoiminta saadaan käynnistettyä.

– Suhtaudumme tähän myönteisesti. Viljaosuuskunnasta on pitkään puhuttu, ja kun viljan hinta on ollut alhaalla, niin MTK:lta on myös odotettu jotain toimia. Tämä on yksi keino, Rönni sanoo.

Laine arvioi, että syyskuun 21. päivänä pidettävässä perustamistilaisuudessa on mukana vähintään ne 25 viljelijää, jotka ovat olleet suunnittelussa mukana. Rönni kuitenkin uskoo, että paikalle voi tulla 100 viljelijää.

Kolmen vuoden tavoitekin on kohdallaan, koska osuuskunnan toivotaan tavoittelevan siihen mennessä jäsenikseen 500 viljelijää.

– Tähtäämme myös tuotteiden vientiin saamiseen, toteaa Laine.

Menot