Kanta-Häme

Maapoliittinen ohjelma vihdoin Hattulan valtuustoon - Sopimusten pelisääntöjä viilattiin loppumetreillä

Hattulan valtuusto saa keskiviikkona eteensä reilun vuoden verran valmistellun maapoliittisen ohjelman.

Sitä käsiteltiin ensimmäisen kerran kunnan toimielimissä jo viime kesänä, mutta kunnanhallitus palautti teknisen lautakunnan hyväksymän ohjelman uuteen valmisteluun viime syyskuussa.

 

Sen jälkeen ohjelmaan on tehty joitakin muutoksia. Ensimmäisessä versiossa mainittiin esimerkiksi, että kunta maksaa raakamaasta korkeintaan 2,50 euroa neliöltä. Tämä hintaraja on poistettu uudesta versiosta.

Samoin maankäyttösopimuksia koskevia pelisääntöjä on viilattu loppuun asti. Ohjelman mukaan maankäyttösopimuksia voidaan tehdä asemakaavoitetuilla alueilla, kun kaavaa halutaan muuttaa.

Aiemmassa versiossa olleen linjauksen mukaan kunta olisi perinyt maankäyttösopimuksista korvauksen, joka olisi määrältään 50 prosenttia kaavoituksella muodostuneen maan laskennallisesta arvonnoususta.

Kunnanhallitus muutti kokouksessaan kesäkuun alussa kyseistä kohtaa. Uuden kirjauksen mukaan tavoitteena on, että yksityisiä alueita kaavoitettaessa kunta perii sille aiheutuneet kustannukset kaavoituksen seuraamuksista.

 

Kunnan maanhankinta perustuu jatkossa ensisijaisesti vapaaehtoisiin kauppoihin. Kaavoitettavaa maata hankintaan keskeisten alueiden osayleiskaavan osoittamilta täydennys- ja laajenemisalueilta.

Ensisijaisesti hankitaan nykyistä yhdyskuntarakennetta täydentäviä ja kunnallistekniikan piirissä tai sen välittömässä läheisyydessä olevia maa-alueita.

Raakamaata voidaan hankkia myös lunastuslain mukaisella menettelyllä, mikäli vapaaehtoisia kauppoja ei synny. HÄSA

Päivän lehti

26.1.2020