Kanta-Häme

Mainiemen puolesta kerätään adressia

Mainiemen kuntoutuskeskuksen toiminta lakkaa tämän vuoden kuluessa. Tosin netissä kerätään vielä adressia toiminnan jatkamiseksi. Nimiä on toistaiseksi kertynyt noin 500.

Adressin allekirjoittajat perustelevat Mainiemen jatkoa muun muassa sillä, että kuntoutusyksikön alasajo jättää päihdepotilaat heitteille.

Se kostautuu suurempina kustannuksina muualla terveydenhuollossa esimerkiksi päivystyksissä ja erikoissairaanhoidon psykiatrisissa yksiköissä.

Lisäksi allekirjoittajien mukaan alasajon perusteet ovat virheelliset.

Tampereella kiire

Mainiemeä Lammilla ylläpitävän Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän kolme suurinta kuntaa, Hämeenlinna, Lahti ja Tampere, neuvottelivat asiasta viime viikon lopulla.

– Kyllä siltä nyt näyttää, että kuntayhtymä pyritään purkamaan tämän vuoden kuluessa, vaikka kiire siinä tulee, tilaajapäällikkö Liisa Lepola Hämeenlinnasta kertoo.

Tosin Lahdessa kaupunginhallitus ei ole vieläkään käsitellyt asiaa virallisesti. Mainiemen palvelujen ylivoimaisesti suurin käyttäjä, Tampere, on kuitenkin kiirehtinyt kuntayhtymän lakkautusta.

Kuntayhtymän osakaskunnilta pyydettiin alkuvuodesta lausuntoja yhtymän tulevaisuudesta.

Suurin osa kunnista lähti siitä, etteivät ne voi jatkaa yhtymässä, jos suurimmat kunnat irtautuvat siitä. Jäsenkuntia on yhteensä 29.

Iso prosessi

Oman vaikeuskertoimensa lakkautusprosessiin tuo se, että kuntayhtymän johtaja Kimmo Mäkelä on siirtynyt vuorotteluvapaalle. Yhtymälle haetaankin nyt vs. johtajaa, jonka tehtäväksi jää ajaa se alas.

Kuntayhtymän purkaminen ei ole yksinkertainen prosessi. Siihen liittyvät esimerkiksi henkilöstökysymykset ja omaisuuden realisoiminen.

Tampere on perustellut päätöstään monilla syillä. Niitä ovat olleet palvelujen heikentynyt kysyntä ja tavoite siirtyä laitospalveluista avopalveluihin.

Lisäksi on vedottu kuntayhtymän heikentyneeseen talouteen ja kuntoutuskeskuksen remonttitarpeisiin.

Mäkelä on tosin kiistänyt, että esimerkiksi kovin suuria korjausinvestointeja olisi lähitulevaisuudessa näkyvissä. Lisäksi palvelujen kysyntä on ollut kasvussa.

Mainiemi on jo tarjonnut kunnille vaihtoehdoksi esimerkiksi päihdehuollon avopalvelujen viemistä heidän koteihinsa. (HäSa)

Päivän lehti

1.6.2020