Kanta-Häme

Maisemapelto ei olekaan vanha

Visamäen peltoaukea on jäänyt alueen kasvaessa rakentamattomaksi, sillä alue on merkitty maakuntakaavaan maisemallisesti arvokkaaksi pelloksi.

Hämeenlinnassa on elänyt pitkään käsitys, ettei pellolle saa rakentaa.

Huhdanmäen mukaan on kuitenkin myytti, että nykyisin vuokraviljelyssä oleva pelto olisi vanha.

– Legenda maisemapellosta on nyt sikäli murentumassa, että kyseessä ei ole ainakaan mikään historiallisesti arvokas pelto. En nyt tarkkaan muista, koska se on rakennettu, mutta 1900-luvulla kuitenkin, Huhdanmäki sanoo vanhoja karttoja tutkittuaan.

Visamäen alueella on myös muinaismuistoja.

– Mutta ne ovat lähempänä vanhaa kartanoa alueella, jossa on jo rakennuksia, Huhdanmäki sanoo.

Hämeen liitto…voi estää

Voiko maisemapellolle sitten rakentaa? Museoviraston intendentti Kaija Kiiveri-Hakkarainen ei lähde tässä vaiheessa arvioimaan viraston kantaa asiaan.

Hän kuitenkin muistuttaa maakuntakaavan ohjaavasta luonteesta.

– Kaavaprosessi on sen verran alussa, että minun on vaikea vielä sanoa, mikä se lopputulos tulee olemaan. Mutta jos mennään maakuntakaavan vastaisesti, silloin tietysti Hämeen liitto arvioi toimintaa omalta osaltaan, Kiiveri-Hakkarainen sanoo.

Jos alue halutaan kaavoittaa asumiseen, täytyykö samalla muuttaa myös maakuntakaavaa?

– Ei suinkaan, kyllähän liitto voi tuollaisessa tapauksessa sanoa, sopiiko asia heille vai ei. Lisäksi asia tulee myös elykeskuksen arvioitavaksi, Kiiveri-Hakkarainen toteaa.

Myös museovirasto antaa kaavaluonnoksesta aikanaan lausunnon Hämeenlinnan kaupungille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa myös kaupunkilaiset voivat esittää kaavasta huomioitaan.

Jäänne maaseudun kulttuurimaisemasta

Lahdensivuntien ja Visamäentien välisellä pellolla on viljelty muun muassa ohraa.

Hämeenlinnan asuntomessujen aikana pelto toimi messujen pysäköintialueena. Messujen jälkeen se palautettiin jälleen viljelykseksi.

Pelto on Hämeen ympäristökeskuksen ja museoviraston mukaan arvokas, avoin viljelymaisema. Perusteluna on ollut se, että entistä Hattelmalan sairaalaa ympäröivä viljelymaisema on jäänne aivan kaupungin reunoille ulottuneesta maaseudun kulttuurimaisemasta.

Nyt tuota maisemaa kuitenkin halkoo moottoritie meluaitoineen. Lisäksi meluaidan tuntumassa on istutuksia. (HäSa)

Päivän lehti

1.4.2020