Kanta-Häme

Maisemat esiin ja motari puskattomaksi – Hämeenlinnassa raivaussaha heiluu entistä tiuhempaan

Hämeenlinnan kaupunki ja ely-keskus suunnittelevat valtatie kolmen raivausta Hämeenlinnasta Valkeakoskelle. Myös pienempiä kohteita perataan puskista mahdollisuuksien mukaan.
Piksu ja Harri Tamminen pyöräilevät suositulla rantareitillä. Hämeenlinnan Kaupunki huolehtii, että kaupunkilaisille tärkeä rantareitin maisema pysyy avoimena. Kuva: Riku Hasari
Piksu ja Harri Tamminen pyöräilevät suositulla rantareitillä. Hämeenlinnan Kaupunki huolehtii, että kaupunkilaisille tärkeä rantareitin maisema pysyy avoimena. Kuva: Riku Hasari

Hämeenlinnan kaupunki aikoo tarttua lähivuosina raivaussahaan entistä hanakammin ja raivata tienvarsia sekä maisemallisesti merkityksellisiä kohteita nykyistä laajemmalla alueella.

Taustalla on valtuutettu Vesa Kaloisen (kok) valtuustoaloite: Kaunis Hämeenlinna näkyviin – maisemanhoitoprojekti, joka hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa.

Hämeenlinnan kaupungin luonnonhoitopäällikkö Kaarina Aulin korostaa, että puuston raivaaminen ja maisemien avaaminen on jatkuvaa kaupunkirakenteen kunnossapitopalvelua.

Puustoa poistetaan joissakin kohteissa säännöllisesti lähes vuosittain.

Esimerkiksi keskustan rannat ja Aulangon rannat Vanajaveden kupeessa ovat kaupunkirakenteen kunnossapitopalveluilla säännöllisinä raivauskohteina.

– Näitä alueita raivataan melkein joka vuosi. Kun puuston kaataa, niin alueelle kasvaa heti uutta risukkoa. Siihen ei voida tuudittautua, että kerran tehdään ja se olisi sillä hyvä, Aulin kertoo.

Yhteistyössä ely-keskuksen kanssa

Hämeenlinnan kaupunki on käynnistänyt yhteistyön ely-keskuksen kanssa koskien teiden raivaamista valtatie kolmen varrella välillä Hämeenlinna – Valkeakoski sekä 10-tien varrella kantakaupungin kohdalla.

Aulinin mukaan ely-keskus on joitakin vuosia sitten urakoinut moottoritienvarsia etelästä päin Hämeenlinnaan asti. Pohjoiseen päin raivausta ei enää jatkettu.

– Ely on kilpailuttanut omat alueensa ja heillä on omat hoitosopimukset omille alueurakoitsijoilleen. Isomman puuston poisto ei yleensä sisälly näihin sopimuksiin.

Projekti on Aulinin mukaan alkuvaiheessa, mutta toiveissa olisi aloittaa raivaustyöt jo tämän vuoden aikana.

Ely-keskuksen kanssa toteutettavan hankkeen kustannukset on tarkoitus kattaa raivauksesta kerääntyneen puutavaran ja energiapuun myynnillä.

– Ensin odotellaan tarjouksia toimijoilta. Heilläkin jonkin aikaa kestää, kun käyvät katsomassa kaikki kohteet.

Energiapuu välivarastoidaan kuivatuksen ajaksi. Kaupunki on alustavasti kartoittanut Painokankaan Moreenin alueelta mahdollista yhtä välivarastointipaikkaa.

Kaupunkilaisten toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan

Ely – yhteistyön lisäksi kaupunki on kartoittanut yhdessä Maa- ja kotitalousnaisten maisemapalveluiden sekä kaupunkilaisten kanssa muita kohteita, joiden näkymiä tulisi avata.

Aulin ei ole vielä ehtinyt perata Maa- ja kotitalousnaisten toimittamaan aineistoa. Aulin kuitenkin lupaa, että osa ehdotuksista laitetaan käytäntöön.

– Katsomme, mitkä kohteista on toteutettavissa ja onko osa esimerkiksi toteutettavissa vaiheittain.

Kaupunkilaiset toivovat, että Hattelmalanharjun näköalapaikalta avautuisi nykyistä avoimepi näkymä. Kuva: Riku Hasari

Kaupunkilaisten ehdottamia maisemanavauskohteita kaupungille tuli reilu 50.

Vastauksissa painottuivat kaksi aluetta: Hattelmalanharjun näköalapaikka sekä rantareitin ja keskustan maisemat.

– Koska Hattelmalan harju on luonnonsuojelualuetta, alueelle oma hoito- ja käyttösuunnitelmansa, joka ulottuu aina Ahvenistolle asti. Kun tätä suunnitelmaa päivitetään, tullaan siinä huomioimaan nämä palautteet.

Vanajaveden rantareitin maiseman avoimuudesta huolehditaan jatkossakin. Harkinnassa ovat myös Katumajärven ja Aulangonjärven näkymien avartaminen joiltakin kohdin.

Kaupunki selvittää mahdollisuutta teettää osan kaupungin alueella olevista raivauskohteista yhdistyksillä tai yrityksillä.

– Näillä lähdetään liikkeelle ja katsotaan, miten saadaan projekti käynnistettyä. Kohteita lisätään tuleviin työohjelmiin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Toivon mukaan tämän vuoden puolella päästään jo vauhtiin, Aulin kertoo. HÄSA.

Päivän lehti

15.7.2020