Kanta-Häme

Maisemat uusiksi linnan liepeillä

Hämeen linnan ympäristössä, Ojoisten kartanon kulmilla ja Kaupunginpuistossa heiluvat pian saha ja kirves, jos alueiden hoitosuunnitelmat hyväksytään.

Kaupunki on teettänyt laajan ja yksityiskohtaisen maisemanhoitosuunnitelman, jonka luonnosta esitellään hämeenlinnalaisille lauantaina.

Voivatko kaupunkilaiset vielä aidosti vaikuttaa hoitosuunnitelman sisältöön, viheraluesuunnittelija Susanna Lappalainen?

– Voivat toki, senhän takia pidämme näitä tilaisuuksia, jotta saisimme kommentteja.

Yksityiskohtainen suunnitelmaluonnos julkaistiin kaupungin nettisivuilla eilen, jotta siihen voi tutustua etukäteen.

Kommenttien ja ideoiden lisäksi yleisötilaisuudessa kerätään kaupunkilaisten muistoja ja vanhoja valokuvia puistoalueista.

Toteutusaikataulu ei ole selvillä

Hoitosuunnitelman toteuttamisaikataulua ei ole vielä päätetty. Suunnitelmien on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä ja silloin selviää myös kustannusarvio.

– Uudistuksia tehdään todennäköisesti pikkuhiljaa. Yhdellä kertaa ei ole tarkoitus rysäyttää kaikkea, Lappalainen sanoo.

Kaupunginpuiston muutostyöt maksetaan Hämeenlinnan kassasta, mutta linnan ympäristön toimenpiteistä päättää aluetta hallinnoiva Museovirasto ja Ojoisten kartanon osalta Senaatti-kiinteistöt.

Maisemanhoidon tavoitteena on viihtyisyyden lisääminen ja historiallisen miljöön palauttaminen entiselleen. Hämeenlinnassa on tarkoitus palauttaa näköyhteys kaupunginpuiston, linnan ja Ojoisten kartanon välillä.

– Kaupunginpuistossa on jo tehty joitakin kunnostustöitä. Esimerkiksi kiviaitoja on korjattu, Lappalainen sanoo.

Huonokuntoiset puut kaadettaisiin

Jos suunnitelma hyväksytään ja toteutetaan, Kaupungin- ja Linnanpuistossa kaadetaan huonokuntoisia puita.

Kaupunginpuiston suurimpana ongelmana pidetään maisemapuiston päänäkymien umpeutumista. Tämä johtuu siitä, että puut ovat kasvaneet liikaa. Lisäksi alueella on vaarallisen huonokuntoisia puita, jotka on kaadettava ennen kuin ne katkeavat.

Linnapuistossakin maisema on turhan tuuhea. Puita aiotaan kaataa, jotta näkymät avautuvat sekä koko puiston läpi että puistosta Vanajavedelle.

Lisäksi Linnanpuistossa pitäisi kunnostaa nurmialueita esimerkiksi kaivamalla uusia salaojia.

Linnanpuiston parkkialueet uusiksi

Linnan ympäristön pysäköintikuvioita halutaan muuttaa. Tarkoitus on kasvattaa linnan länsipuolella olevaa pysäköintialuetta.

Esimerkiksi parkkialueen keskellä oleva kioskirakennus siirrettäisiin leikkipuiston viereen. Näin parkkipaikkojen määrä lisääntyisi.

Luonnoksessa esitetään myös, että kioskirakennuksessa voisi toimia yleinen sauna, jonka ansiosta rantaan saataisiin avantouinti. Linnan vanhaa kasvitarha-aluetta voisi käyttää nurmipintaisena uimarantana.

Linnan vallihaudan eteläpuolella oleva pysäköintialue pantaisiin uuteen uskoon. Sinne saisi jatkossa pysäköidä vain henkilöautoja ja parkkiaika olisi rajallinen.

Pysäköinti halutaan kieltää kokonaan Kustaa III:n kadulla. Autot rumentavat maisemaa ja katkaisevat puiston yhtenäisyyden. Korvaavia parkkipaikkoja esitetään rakennettavan Karnaalinpuiston eteläosaan.

Suunnitelmaluonnoksessa ehdotetaan myös, että tulevaisuudessa pohdittaisiin pysäköinnin siirtämistä kokonaan pois linnan ja Vanajaveden väliseltä alueelta, koska paikka on maisemallisesti merkittävä. Korvaavaa pysäköintiä voitaisiin järjestää Tampereentien varteen.

Kartanon metsikkö tukkii maiseman

Ojoisten kartanon alueellakin suunnitellaan puiden hakkaamista. Suunnitelmaluonnoksen mukaan tavoitteena on avata maisemaa Kaupunginpuiston, Ojoisten kartanon ja linnan välillä.

Esimerkiksi kartanon sisäänkäyntien pohjoispuolinen metsikkö haluttaisiin muuttaa pelloksi tai niityksi.

Kartanon pohjoispuolen pellon viljelyä jatkettaisiin, mutta pellon poikki voisi rakentaa kapean jalankulkuun tarkoitetun polun.

Kartanon edustan puistoa on tarkoitus hoitaa vanhoja puita vaalien. Piha-alue halutaan rauhoittaa. Luonnoksessa ehdotetaan, että kartanon välitön piha-alue rajattaisiin mustalla aidalla läpikulun estämiseksi.

Yksityiskohtaiset suunnitelma-aineistot löytyvät nyt netistä osoitteessa:

http://www.hameenlinna.fi/Hameenlinna-tietoa/Viestinta/Rakentamisen-ilmo… (HäSa)

Yleisötilaisuus Kaupunginpuiston, Ojoisten kartanon ja linnan ympäristön maisemanhoitosuunnittelusta lauantaina 10.11. kello 10 alkaen Suomen Tykistömuseolla, Linnankasarmin alueella. Suunnitelmaluonnoksen esittelyn lisäksi halukkaat viedään opastetulle kävelyretkelle.

Päivän lehti

6.4.2020