Kanta-Häme

Maistereita vai mestareita?

Suomalainen korkeakoulukenttä on liian hajanainen, minkä takia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja halutaan yhdistää yhteisten organisaatioiden alle.

Asia nousi esille viime vuoden lopulla Teknologia- ja innovaationeuvoston julkaisemassa linjauksessa.

Neuvosto on valtioneuvoston alainen, ja sitä johtaa pääministeri. Neuvoston selvitykset ohjaavat virkamiesten työskentelyä. Toistaiseksi lainsäädäntö estää yhdistämisen, mutta selvitys jatkuu parhaillaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on samalla tilannut selvityksen, joka on määrä julkaista maaliskuussa. Selvityksessä verrataan suomalaista korkeakoulujärjestelmää neljään muuhun eurooppalaiseen valtioon.

Hämeen ammattikorkeakoulu ei ole asemastaan kuitenkaan huolissaan.

– Selvityksissä painotetaan huippututkimusta, ja me haemme hyvin työelämälähtöistä tutkimusta, Hamkin rehtori Pertti Puusaari sanoo.

Puusaari kuitenkin toteaa, että ammattikorkeakoulun kannalta yhdistäminen vaikkapa yliopistoon olisi ”katastrofaalinen”.

– Pahimmillaan syöttäisimme nopeilla lyhyillä tutkinnoilla ihmisiä korkeakouluihin, hän arvioi.

Duaalimallista eroon?

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen liitto poistaisi Suomessa olevan duaalimallin, jossa käytäntöön painottuneet ammattikorkeakoulut ja tutkimukseen keskittyneet korkeakoulut on hallinnollisesti erotettu toisistaan.

Neuvoston tavoitteena on tutkia tämän mallin poistamista. Tällöin suomalainen koulutusjärjestelmä voisi näyttää samalta kuin vaikkapa Yhdysvalloissa, jossa korkeakoulut on yhdistetty.

Hamkin rehtori Puusaari ei pidä paikallisen ammattikorkeakoulun tilannetta mahdottomana, vaikka tulevaisuuden lakimuutokset muuttaisivat koulun hallinnollista rakennetta.

Suurin syy on se, että Kanta- ja Päijät-Hämeessä ei ole yliopistoa.

– Hämeen ammattikorkeakoulu tulee olemaan vahva, on tulevaisuuden rakenne mikä tahansa. En ymmärrä, miksi pitäisi mennä 1950-luvun rakenteisiin, Puusaari toteaa.

Samaa toteaa apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, joka on ollut mukana perustamassa Hamkia, Laureaa sekä Poliisiammattikorkeakoulua.

– Hämeen ammattikorkeakoulu voi tulevaisuudessa olla hyvin ammatillisesti painottunut korkeakoulu.

Osakkaan valta rajallisempi

Hämeen ammattikorkeakoulu on ollut vahvassa muutoksessa viime aikoina muutenkin, kiitos uuden ammattikorkeakoululain.

Uuden lain myötä ammattikorkeakoulu muuttui vuoden alussa kuntayhtymästä erikoisosakeyhtiöksi, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, etteivät Hamk oy:n osakkaat saa nostaa yhtiöstä voittoa.

Erikoisosakeyhtiössä omistajien valta on myös kapeampi kuin perinteisessä osakeyhtiössä. Aikoinaan kuntayhtymäpohjaista Hamkia luomassa ollut Isosuo toteaa, että omistajat eivät voi suojella paikkakuntakohtaisia toimipisteitä uudessa järjestelmässä samalla tavoin kuin aikaisemmin.

Isosuon mukaan ammattikorkeakoululaki jopa astuu osakeyhtiölain varpaille, kun omistajien päätäntävaltaa on rajoitettu.

– Ammattikorkeakoululla on oikeus tarvittaessa lakkauttaa jokin yksikkö, jos se on perusteltua, Isosuo sanoo.

Pertti Puusaari toteaa, että hallitus viime kädessä joka tapauksessa ratkaisisi yksikköjen lakkauttamiset.

– Omistajien valtaa on rajoitettu, mutta omistajat päätökset tekevät. Osakassopimuksissa ei saa olla ehtoja, jotka etukäteen määrittävät vaikkapa paikkakuntia, joilla toimitaan.

– Hamk on valinnut strategiakseen sen, että toimimme samoilla paikkakunnilla, Puusaari lisää.

Koulutusta ei voi lakkauttaa

Tällä hetkellä Puusaari arvioi, että kaikkien Hamkin toimipisteiden tulevaisuus on turvattu.

Kriittisin tilanne on kuitenkin Lepaan ja Evon toimipisteissä, jotka eivät pysyisi pystyssä pelkkien ammattikorkeakouluopiskelijoiden varassa.

Tämän takia Hamk oy:n tytäryhtiö Hämeen ammatti-instituutti järjestää toimipisteissä myös toisen asteen koulutusta.

– Rakensimme ministeriön kanssa sopimuksen, joka mahdollistaa yhteisten tilojen ja opettajien käytön. Kumpikin osapuoli selviää omalla rahoituksellaan, Puusaari toteaa.

Uuden lain mukana ammattikorkeakouluille myönnettiin uudet toimintaluvat. Toimiluvat määrittävät opetuksen, jota ammattikorkeakoulujen on tarjottava.

Koulutusaloja ei voi siis vähentää, oli tulevaisuudessa tilanne mikä tahansa. (HäSa)