Kanta-Häme

Makkarapaketit muuttuvat meluvalleiksi

Suomessa syntyy muovipakkausjätettä 118 000 tonnia vuodessa, ja määrä on vain kasvussa.

Heinäkuun alussa hyväksytyn asetuksen mukaan vuodesta 2016 lähtien kotitalouksien muovipakkausjätteelle pitää järjestää oma erilliskeräys, jotta käyttökelpoinen muovi saadaan uudelleen käyttöön. Käsittelyn jälkeen esimerkiksi makkarapaketeista saadusta muovista voidaan tehdä meluvallielementtejä.

Järjestelmän suunnittelu on vielä kehitysvaiheessa.

– Käytännössä ei ole esteitä ottaa kierrätystä käyttöön aikaisemminkin, mutta ketjussa on monta vaihetta, joiden pitää olla valmiina, ennen kuin se voidaan aloittaa täysimittaisesti, sanoo Ekokemin projektipäällikkö Camilla Wiik.

Tällä hetkellä muovijalostamolle ollaan vasta miettimässä paikkaa.

– Kuluttajan näkökulmasta muovipakkauksien kierrättäminen tulee muistuttamaan nykyistä lasinkeräystä.

Uusiomuovilla on markkinansa

Muovipakkausten kierrätyksellä saadaan yhteen pakkaukseen sijoitettu energia- ja raaka-ainemäärä riittämään pidempään.

Kierrättämällä muovi säästetään öljyä ja energiaa huomattavasti enemmän verrattuna siihen, että pakkaukset joutuisivat kaatopaikalle tai esimerkiksi poltettavaksi. Säästöjen määrä pystytään Wiikin mukaan arviomaan vasta sitten, kun muovinkierrätys on alkanut.

Tällä hetkellä noin puolet muovijätteestä päätyy kaatopaikalle. Tällä hetkellä muovia kierrätetään lähinnä pullonpalautuksen ansiosta.

Raaka-aineena kierrätysmuovi on selvästi neitseellistä halvempaa.

Muovin hinta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan, ja Wiik arvioi, että uusiomuovin hinta voi tulevaisuudessa hyvinkin nousta.

– Tuotteiden valmistajat haluavat käyttää tuotteissaan uusiomuovia, koska kierrätysmateriaalit ovat trendikäs raaka-aine.

Kierrätysmuovia käytetään tällä hetkellä esimerkiksi kaupan muovikasseissa, mutta Wiikin mukaan sen käyttömahdollisuuksilla ei ole rajoja.

Tavoite on, että vuonna 2020 kierrätettäisiin vähintään 22 prosenttia muovipakkauksista.

Suomi ottaa muita kiinni

Muovin kierrätyksessä lisätyötä aiheuttaa käytössä olevien muovilaatujen runsas määrä. Esimerkiksi muovipussi, pesuainepullo, jukurttipurkki ja makkarapaketti on valmistettu eri muoveista, jotka pitää lajitella ennen puhdistusta ja jalostamista.

– Eri laadut pitää erotella, jotta jätteestä saadaan mahdollisimman laadukasta ja käyttökelpoista muovia, Wiik sanoo.

Suomi sijoittuu mittarissa keskivaiheille, kun on vertailtu muovipakkausjätteen kierrätyksen ja energiahyödyntämisen osuuksia. Kärkimaa Itävallassa on käytössä niin sanottu keltaisen pussin järjestelmä, jossa kaikki kevytpakkaukset, myös pullot, kerätään kotitalouksissa keltaisiin pusseihin, jotka jätehuolto käy poimimassa kerran viikossa.

Suomessa on katsottu Eurooppaan päin, mutta järjestelmä pitää silti rakentaa alusta itse.

Jokaisessa maassa on käytössä omanlaisensa pakkaukset ja niiden materiaalit, jotka määräävät sitä, miten jae voidaan kierrättää. Esimerkiksi Suomessa maitopurkeiksi on valittu kartonkipakkaukset, Britanniassa taas muovipullot.

– Euroopassa ollaan kovasti kehittämässä tätä systeemiä. Meidän kannattaa pysyä tahdissa, jotta voimme tulevaisuudessa olla hyvinkin ne, jotka näyttävät suuntaa. (HäSa)

Päivän lehti

24.9.2020

Fingerpori

comic