Kanta-Häme

Maksuton jäteneuvonta alkaa

Forssan seudulla ja Lopella on mahdollista saada kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa toukokuusta aina lokakuulle asti.

Neuvontakäynnit ovat asukkaille vapaaehtoisia ja maksuttomia. Neuvontaa järjestää Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

Neuvontatyö rahoitetaan Pirkanmaan ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten myöntämillä haja-asutuksen jätevesineuvonta-avustuksilla.

Kanta-Hämeessä neuvontatyötä tehdään kolmen neuvojan voimin, tavoitteena on 1000 kiinteistökäyntiä. Neuvontatyö aloitetaan Lopen, Tammelan ja Forssan alueilta.

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa tehdään vakituisesti asutuilla kiinteistöillä ja asukkaiden pyynnöstä tarvittaessa myös kesämökeillä.

Asukkaat saavat käynnistä ilmoituksen

Neuvonta-alueet ovat kuntien valitsemia. Asukkaille ilmoitetaan käynnistä kirjeellä noin viikkoa ennen neuvojan saapumista kiinteistölle.

Neuvontakäynnillä arvioidaan kiinteistön nykyisen jätevesijärjestelmän toimivuutta ja annetaan tarvittaessa ohjeita saneeraustoimien suunnitteluun.

Neuvontakäynneillä on todettu, että kaksi kolmesta jätevesijärjestelmästä vaatii perusteellisempaa remonttia. Yhdistys on kerännyt Hämeessä ja Pirkanmaalla toimivien jätevesisuunnittelijoiden tiedot osaajapankkiin.

Vesiensuojeluyhdistyksellä on vuosien kokemus jätevesineuvonnasta Pirkanmaalla. Keväällä 2013 neuvonta laajeni Kanta-Hämeeseen. Kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä on tehty yli 3500 kiinteistöllä. Lisäksi on tehty paljon yleisneuvontaa. (HäSa)

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic