Kanta-Häme

150 nuorta tarttui Hämeenlinnan tarjoamaan maksuttomaan ehkäisyyn

Neuvolatoiminnan vastuulääkärin mukaan maksuttoman ehkäisyn ikärajaa ei tule nostaa liian korkeaksi.
Monissa kunnissa maksuttoman ehkäisyn ikäraja on alle 25 vuotta: sitä suosittelevat myös Väestöliitto ja Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos (THL).

Hämeenlinnan neuvolatoiminnan vastuulääkäri Anu Mähönen haluaa herättää keskustelua siitä, mitä seurauksia maksuttoman ehkäisyn ikärajan nostamisella 25 ikävuoteen yhteiskunnan tasolla on.

Maksutonta ehkäisyä on tarjottu alle 21-vuotiaille hämeenlinnalaisnuorille viime vuoden helmikuusta lähtien.

– Jos saat viiden vuoden kierukan 20-vuotiaana, niin saat maksuttoman ehkäisyn 25-vuoteen asti, Mähönen sanoo.

Monissa kunnissa ikäraja on alle 25 vuotta ja sitä suosittelevat myös Väestöliitto ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL). Mähösen mukaan julkisuudessa ei nosteta tarpeeksi esille sitä, mitä tämä ikäraja käytännössä tarkoittaa.

– Suomessa ensisynnyttäjän keski-ikä on noin 29 vuotta, mikä ei ole lääketieteellisesti hyvä asia. Ei ole mitään ideaa, että maksamme ja ehkäisemme ihmiset lapsettomiksi. Lääkärinä toivon, ettei ensisynnyttäjien keski-ikä enää jatkaisi nousuaan.

Mähönen viittaa esimerkkitilanteeseen, jossa noin 25-vuotiaalle annettu viiden vuoden ehkäisykierukka on käytössä 30 ikävuoteen asti.

Lue myös: Maksutonta ehkäisyä suositellaan alle 25-vuotiaille, Hämeenlinnassa ikärajaksi tulee 21 vuotta – ”25-vuotiaana on hyvä miettiä, mitä elämältään haluaa” (20.1.2019)

Naiset maksavat itse tai olevat ilman ehkäisyä

THL:n tutkimusprofessori Mika Gissler pitää Mähösen näkemystä perusteltuna siltä osin, että nykyisin harva haluaa Suomessa lapsia alle 25-vuotiaana. Koulutetuilla naisilla keskimääräinen ikä on noin 33 vuotta.

Gissler kuitenkin huomauttaa, että jos naiset eivät saa maksutonta ehkäisyä, he joko maksavat sen itse tai ovat ilman ehkäisyä, josta voi seurata ei-toivottuja raskauksia ja edelleen raskaudenkeskeytyksiä.

– Tämä on tasapainottelua näiden asioiden kesken, hän toteaa.

Lue myös: Maksuton ehkäisy vähentää raskaudenkeskeytyksiä – Forssassa aborttien määrä laskenut tasaisesti (8.7.2020)

Mähönen korostaa, ettei tietenkään toivo, että kukaan hankkisi lapsia, ellei koe olevansa siihen valmis.

– Kannatan todella vahvasti nuorten maksutonta ehkäisyä. Se on tärkeää ja tasa-arvoista, mutta puhutaan nyt oikeasti niistä nuorista, jotka eivät ole vielä työelämässä.


Lue myös: 

Muutama ehkäisyväline vai useita, mistä valita?

Noin 150 nuorta otti viime vuonna Hämeenlinnassa kaupungin tarjoaman maksuttoman ehkäisyn eli hormonikierukan tai -kapselin.

THL suositus Gisslerin mukaan on, että kunnat ottaisivat laajemmin huomioon eri ehkäisymenetelmät niin, että paino olisi pitkäaikaisella ehkäisyllä (kierukat ja kapselit).

Monipuolisuus tuo kuitenkin lisää valinnanvapautta.

– Tarjoamme maksuttomana ehkäisyn, joka on tutkitusti turvallisin, tehokkain ja edullisin, Mähönen sanoo.

Kierukka ja kapseli ovat matalahormonisia, joissa esimerkiksi laskimoveritulppariski on olematon verrattuna yhdistelmäehkäisypillereihin. Ne tulevat pillereitä edullisemmiksi.

– Kun kysytään nuorilta, montako kertaa olet unohtanut ottaa pillerin viimeisen kolmen kuukauden aikana, yli puolet nuorista antaa siihen jonkun luvun.

Mähönen on kuullut myös tapauksista, jossa nuoret ovat antaneet turhaksi käyneet pillerinsä kaverille. Joillekin yhdistelmäpillerit voivat aiheuttaa vaarallisia sivuvaikutuksia.

– Valtaosalla kunnista, joissa ehkäisypillerit kuuluvat maksuttoman ehkäisyn valikoimaan kaikki toimii hyvin, mutta niihin sisältyy myös tällaisia riskejä.

Kierukan saa tarvittaessa pois

Janakkalan kunta tarjoaa maksutonta ehkäisyä 15–19 -vuotiaille. Valtaosa ehkäisyn ottaneista on terveydenhoitaja Johanna Sassalin mukaan yli 16-vuotiaita.

Sassalin mukaan toiveissa on, että maksuton ehkäisyn saataisiin koskemaan alle 25-vuotiaita.

– Opiskelevien nuorten rahatilanne ei yleensä ole hyvä ja 20–25 -vuotiaat ovat usein vielä riippuvaisia vanhempiensa tuloista. Kierukan saa aina pois, jos tulee elämäntilanteeseen, että haluaa perheenlisäystä.

Valikoimaan kuuluvat ehkäisykapselit, kolme erilaista kierukkaa, sekä yhdistelmä- ja minipillerit. Pillerit ovat vaihtoehdoista suosituimmat, mutta myös kierukat ovat lisänneet kannatusta.

– Ehkäisytarpeet ovat hyvin yksilöllisiä. Erilaisten vuotokontrollien saavuttaminen voi olla parempaa viiden kuin kolmen vuoden kierukalla.

Sassalin mukaan heidän tietoonsa ei ole tullut tilanteita, joissa ehkäisypillereitä olisi jaettu kaveripiirissä.

Nuoret ovat hänen mukaansa hoitaneet asian hienosti, tulevat oikea-aikaisesti kontrolleihin ja ottavat herkästi yhteyttä pienissäkin asioissa.

Myös Mähösen mukaan maksuttoman ehkäisyn saaneet hämeenlinnalaisnuoret ovat olleet pääosin erittäin tyytyväisiä. HäSa

Lue myös: Janakkala tarjoaa nuorille maksuttoman ehkäisyn (30.1.2029)

Päivän lehti

12.8.2020