Kanta-Häme

Mallinkaistenjärvelle kaavoitetaan mökkitontteja

Janakkalan kunta ryhtyy valmistelemaan ranta-asemakaavaa Mallinkaistenjärven itärannalle. Tavoitteena on saada sinne lomarakennuspaikkoja myytäväksi ja kunnalle siten tuloja.

Valtuusto hyväksyi tonttimyyntiehdotuksen jo vuoden 2014 joulukuussa. Valtuutettu Ari Laivola (kok.) esitti metsän ja tonttien myyntiä tuolloin budjettikokouksessa, ja ehdotus meni valtuustossa läpi. Asiaa ei ollut sitä ennen valmisteltu kunnan elimissä.

Tekninen lautakunta päätti tiistaina, että kaavoitukseen ryhdytään. Se hyväksyi myös osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka asetetaan nähtäväksi.

Tavoitteena on, että kaavaluonnos valmistuisi ensi keväänä ja että kaavaehdotusaineistot saataisiin nähtäville ensi kesän tai syksyn aikana. Näin valtuusto pääsisi päättämään kaavasta ensi vuoden lopulla.

Kunta järjestää ensi keväänä yleisötilaisuuden kaavasta.

Kaavoitettava alue sijaitsee Mallinkaistenjärven itärannalla Löyttymäen kylässä. Alueelta on Turenkiin noin 16 kilometriä.

Pinta-alaa alueella on noin 115 hehtaaria. Siihen sisältyy Mallinkaistenjärven rantaviivaa noin kahdeksan kilometriä.

Tämä alue on nykyään metsätalouskäytössä ja retkeilyalueena. Rantayleiskaavassa ja maakuntakaavassa alue on osoitettu lähinnä näihin tarkoituksiin.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelman mukaan nykyinen virkistyskäyttö ja -reitit aiotaan huomioida tulevassa asemakaavassa. HÄSA