Kanta-Häme

Mallinkaistenjärven tonttipäätöksestä kaksi valitusta hallinto-oikeuteen

Janakkalan kunnanvaltuusto päätti joulukuussa, että kunta panee Mallinkaistenjärveltä 38 tonttia myyntiin saadakseen kunnalle varoja. Nyt tästä päätöksestä on tehty kaksi valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Yksi valittajista on helsinkiläinen toimittaja Kristiina Yli-Kovero, joka on ollut Mallinkaistenjärven kesäasukkaita 1960-luvulta alkaen. Hän ihmettelee valtuuston päätöksentekokulttuuria.

Päätös ilman valmistelua

– Valituksessamme kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, että päätös tehtiin budjettikäsittelyn aikana täysin valmistelematta. Päätöstä tehtäessä ei huomioitu sitä, että tonttimaata aiotaan myydä alueelta, joka on maakuntakaavassakin merkitty virkistysalueeksi.

Yli-Kovero on Mallinkaistenjärven suojeluyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja. Hänen lisäkseen valituksen on allekirjoittanut neljä muuta hallituksen jäsentä.

– Olemme tehneet valituksen yksityishenkilöinä, koska ajanpuutteen vuoksi valitusta ei pystytty tekemään yhdistyksen hallituksen nimissä, Yli-Kovero sanoo.

Yli-Kovero huomauttaa, että Mallinkaisten itäranta on merkittävä luontokohde.

– Se on kilometrien pituinen rakentamaton alue, jossa on jylhiä kallioita ja lahtia. Alueella on vain muutama retkeilijöille tarkoitettu laavu ja luontopolku.

Toisen valituksen tekijät ovat Petri Ojanen, Piia Marttinen ja Marja Oksanen. He muodostavat vihreän valtuustoryhmän. Ryhmä jätti jo valtuuston kokouksessa eriävän mielipiteen asiasta.

Ari Laivolan esitys meni läpi

Esityksen Mallinkaistenjärven tonttien myynnistä teki kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Ari Laivola. Hän sanoi, että jos yhdestä rantatontista saa 120 000 euroa, 38 tontin myynnillä kunta saisi noin 4,6 miljoonan euron tulot.

Laivolan esityksessä ei ole kerrottu tarkemmin, minkälaisia tontteja hän alueelle ehdottaa, mutta valtuustossa hän puhui, että ne voisivat olla sekä loma- että vakituisten asuntojen tontteja.

Samassa yhteydessä hän esitti myös kunnan metsämaitten myyntiä noin 1,8 miljoonalla eurolla.

Valtuusto hyväksyi Laivolan esityksen äänin 19–24. Valtuusto oli tuossa vaiheessa istunut jo noin kymmenen tunnin ajan.

Alueella ei ole tontteja

Janakkalan ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen osallistui kokoukseen ja huomautti jo siellä, että alue on maakuntakaavassa ja kunnan rantayleiskaavassa pitkälti virkistysaluetta.

Tamminen sanoo, että perusongelma päätöksessä on, että siinä puhutaan tonttien myymisestä, vaikka alueella ei ole tontteja.

Kyse on kunnan omistamasta noin 150 hehtaarin alueesta, joka sijaitsee Mallinkaistenjärven itäpuolella. Alue käsittää virkistysaluetta ja talousmetsää. Lisäksi siellä on yksittäisiä luonnonsuojelualueita, joille ei saa rakentaa mitään.

Tamminen huomauttaa, että Mallinkaistenjärven metsäalue on kunnan tärkeimpiä talousmetsiä, josta saatava metsänmyyntitulo on merkittävä. Tämä tulo on kunnalle myös jatkuvaa.

– Kunta hoitaa aktiivisesti talousmetsiään, Tamminen sanoo.

Kaavamuutos tarvittaisiin

Jos oletetaan, että kunta todella alkaa viedä tontinmyyntiasiaa eteenpäin, ensin on muodostettava nuo tontit, mikä edellyttää kaavamuutosta. Sitä taas ei voi tehdä kysymättä myös esimerkiksi maakuntaliiton eli Hämeen liiton ja ely-keskuksen mielipidettä.

Kunnanjohtaja Tanja Matikainen sai tietää hallinto-oikeuteen tehdyistä valituksista maanantaina Hämeen Sanomilta. Hän lupasi kertoa niistä kunnanhallitukselle, joka kokoontui maanantai-iltana.

– Nyt odotamme ainakin lausuntopyyntöä hallinto-oikeudelta, ennen kuin ryhdymme itse tekemään tässä asiassa mitään, Matikainen sanoi.

Seuraava askel on siis se, että hallinto-oikeus pyytää kunnanhallitukselta lausunnon valitusten takia. (HäSa)