Kanta-Häme

Malmioppia Afganistaniin

Geologian tutkimuskeskus (GTK) jatkaa afganistanilaisten geofyysikoiden kouluttamista geofysiikan mittausten tekemiseen Forssan seudulla. Kyse on ulkoministeriön rahoittamasta viisivuotisesta kehitysyhteistyöhankkeesta, joka alkoi viime vuonna. Käytännön koulutusta ja mittauksia tehdään myös tänä syksynä syys-lokakuussa useassa kohteessa Forssan ympäristössä kuten Jokioisten Kuumassa sekä Forssan Lempään ja Tammelan Heinämaankulman maisemissa.

Mittauksista ei jää jälkiä maastoon, jossa mittaajat kulkevat jalan muutaman hengen ryhmissä. Afgaaneja on kaikkiaan kahdeksan ja GTK-laisia kouluttajia kolmesta viiteen. Vajaan kolmen viikon tutkimusjakson ajaksi koulutusryhmä majoittuu Forssaan.

Lempään–Heinämaankulman tutkimusalue on valittu lentogeofysiikan karttojen ja alueen geologian perusteella. Lounais-Hämeessä liikkuu koulutukseen liittyviä mittaajia 18.9.–10.10.

GTK voi koulutushankkeen tulosten perusteella täydentää tietojaan ja päättää tehdä lisää omia tutkimuksia Forssan seudun kallioperästä ja malmivaroista, mutta se tapahtuu muun toiminnan siivellä. Tärkeintä on perehdyttää afganistanilaiset geologit ja geofyysikot käytännön mittaustöihin ja mittaustulosten analysointiin ja tulkintaan.

Vastuu lisääntyy vähitellen

– Käymme vuosien mittaan ikään kuin malminetsintäprosessin läpi alusta loppuun samalla alueella ja siirrämme vastuuta toiminnasta yhä enemmän afgaaneille. Viimeisenä eli viidentenä vuotena he voisivat hoitaa kaiken itse; suunnittelisivat, johtaisivat ja tekisivät mittauksia ja raportteja, ja me toimisimme enemmän neuvonantajina, kuvaa Geologian tutkimuskeskuksen erikoistutkija Heikki Vanhala.

Tavoitteena on, että koulutettavat afgaanit voivat tietotaidoillaan auttaa luomaan köyhään mutta malmivaroilta rikkaaseen kotimaahansa nykyaikaista kaivosteollisuutta ja täten varallisuutta.

Afganistanin geologisen tutkimuslaitoksen haasteena on paitsi tuottaa ja jakaa alan tietoa myös neuvotella ja toimia ulkomaisten kaivosalan sijoittajien ja toimijoiden kanssa. Kaivosalan tietämys on päässyt maassa sotaisan 30 vuoden aikana ruostumaan.

Erikoistutkija Heikki Vanhala summaa, että myös GTK hyötyy viisivuotisesta yhteistyöstä ja vieraan kulttuurin kohtaamisesta.

– Me luomme suhteita sisarorganisaatioon… On tämä meillekin osaamisen kehittymisen paikka.

Syksyn maastotutkimusten lisäksi suomalaiset ja afganistanilaiset virkaveljet tapaavat koulutusyhteistyön merkeissä toisiaan muutaman kerran vuodessa Suomessa tai ulkomailla. Alkuperäisidea oli järjestää koulutus kokonaan Afganistanissa, mutta ajatus kuoli jatkuviin aseellisiin yhteenottoihin. (HäSa)

Päivän lehti

28.10.2020

Fingerpori

comic