Kanta-Häme

Marjastuksesta aiheutui kädenvääntö

EU-komissio joutuu tarkastelemaan uudelleen tulkintaansa siitä, onko jokamiehen marjastusoikeuteen liittyvä metsämarjojen myynti verrattavissa maatalouden kaupalliseen marjanviljelyyn.

Europarlamentaarikko Hannu Takkula (kesk.) jätti äskettäin komissiolle kysymyksen koskien marjojen myynnin kieltämistä EU:n maatalouden luopumistuen saajilta. Takkula ryhtyi toimiin saamansa kansalaispalautteen perusteella.

Takkula muistuttaa, että Suomessa jokamiehenoikeudet kuuluvat kaikille, eikä marjojen myynnissä voi tehdä eroa kansalaisten kesken. Siksi myös maatalouden luopumistukea saavilla pitäisi hänen mukaansa olla oikeus myydä poimimiaan metsämarjoja ilman, että se vaikuttaa luopumistukeen.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan eläkeyksikön päällikkö Risto Syvälä sanoo, että EU ei tee eroa siinä, onko marjanmyynnissä kyse luonnonmarjoista tai viljellyistä marjoista. Suomalaisten voi hänen mukaansa olla vaikea ajatella, että jokamiehenoikeuden piiriin kuuluva toiminta olisi maataloutta.

– EU:ssa maataloudeksi luetaan myös luonnonmarjojen kaupallinen poimiminen, Syvälä toteaa.

LUOPUMISTUKEA saavat marjastajat voivat Syvälän mukaan poimia marjoja itselleen ja lähipiirilleen, kunhan siinä ei liiku rahaa.

Syvälä kehottaa sopimaan Melan kanssa etukäteen tuesta luopumisesta määräajaksi, jos kesäkuukausille on luvassa hyvä marja-apaja. Keskustelu on Syvälän mukaan kuitenkin akateemista, sillä tällaisia tapauksia ei juuri ole ollut.

– Innokkaat marjastajat voivat viedä ämpärin sukulaisille tuliaisina. Emme puutu tällaiseen, vaan puutumme silloin, kun toiminta täyttää ammattimaisen kaupallisen toiminnan, hän sanoo.

Syvälä toteaa, että jos luopumistuen saaja ansaitsee yli ansiotulorajan, niin silloin hän ei tarvitse tukea.

Maatalousneuvos Esko Juvonen maa- ja metsätalousministeriön ruokaosastolta kertoo, ettei pysty sanomaan, onko asiassa otettu alunperin varovainen kansallinen tulkinta vai onko lopulta kyse EU:n tulkinnasta.

Juvosen mukaan kenelläkään tuskin on mitään sitä vastaan, että luonnonmarjoja hyödynnetään nykyistä enemmän. Hänen mielestään on hyvä, että asia tarkistetaan.

– Minunkaan tulkintani mukaan tässä ei ole kyse maatalouden harjoittamisesta, hän toteaa.

Marjojen myyntikielto maatalouden luopumistuen saajilta kuulostaa MTK:n Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja Tarja Bäckmanin mukaan ”käyrältä kurkulta”.

Hannu Takkula epäilee, että mikäli komission tulkintaa ei korjata, se voi johtaa siihen, että marjastusta ryhdytään verottamaan, tai marjatuloja käytetään myös muiden maataloustukien maksatuksen perusteissa.

Tarja Bäckman ei menisi aivan näin pitkälle. Hän muistuttaa, että EU:n maataloustuet maksetaan tuotannon, pinta-alan ja eläinmäärän perusteella.

Maatalouden luopumistuki maksetaan nykyään kansallisista varoista. Luopumistuki loppuu vuonna 2018, ja viimeisten maksatusten arvioidaan tapahtuvan joskus vuoden 2028 paikkeilla.

Päivän lehti

28.10.2020

Fingerpori

comic