Kanta-Häme

Marttilan tilan hinnaksi jäi lopulta 556 000 euroa

Maaoikeus on ratkaissut Forssan kaupungin ja Tammelan kunnan välisen pitkällisen riidan Syrjänharjulla lähellä Tammelan keskustaa sijaitsevan noin 38 hehtaarin suuruisen Marttilan tilan hinnasta. Maaoikeus on tuomiossaan pysyttänyt lunastustoimikunnan viime kesäkuussa tekemän ratkaisun, jolla tilan lunastuskorvaukseksi määriteltiin 556 000 euroa.

Forssan kauppalan omistukseen tila tuli vuonna 1923, kun kauppala perustettiin. Forssan kaupunki ja Tammelan kunta ovat käyneet neuvotteluja tilan myynnistä Tammelan kunnalle jo 1970-luvulta lähtien. Tilan alue sisältyy pääosin Tammelan keskustaajaman asemakaavaan.

Forssa esitti maaoikeudelle lunastuskorvauksen nostoa 1 115 000 euroon ja Tammela puolestaan lunastushinnan laskua 250 000 euroon. Maaoikeus ei kuitenkaan tuomiossaan lähtenyt muuttamaan lunastustoimikunnan harkitsemaa ratkaisua vaan pysytti tuomion.

Forssan kaupunginhallitus päätti maanantaina tyytyä maaoikeuden päätökseen. Tammelassa keskusteltiin maaoikeuden ratkaisusta maanantaina illalla kokoontuneessa kunnanhallituksen puheenjohtajistossa. Korkeimpaan oikeuteen valittaminen edellyttää, että korkein oikeus myöntää luvan ensin valittamiseen. Marttilan tila on siirtynyt jo Tammelan omistukseen. (HäSa)