Kanta-Häme

Matalapaine levitti bituminhajua jopa Ruununmyllylle asti - Velssin asfalttiaseman hajuhaittoja tutkitaan tällä viikolla

Asfalttiasemalla tutkitaan tällä viikolla miten lähiseudun asukkaita häiritsevä bitumin haju syntyy ja leviää.
YIT.n heinäkuussa avatulta asfalttiasemalta on levinnyt bitumin hajua odotettua laajemmalle alueelle. Kuva: Pekka Rautiainen

Velssin asfalttiasemalla tutkitaan tällä viikolla, miten voimakas bitumin haju on voinut levitä asemalta joinain päivinä jopa kahden kilometrin päähän Ruununmyllyn koululle saakka.

Hämeenlinnan kaupungin ympäristötarkastaja Anna Koskisen mukaan hajuhaitat ovat levinneet laajalle alueelle etenkin niinä päivinä, jolloin matalapaine on ollut voimakkaimmillaan.

Viimeksi tällainen päivä oli tämän viikon maanantaina.

– Maanantaina saimme taas paljon ilmoituksia bitumin hajusta laajalta alueelta, Koskinen vahvistaa.

 

Ruununmyllyn koululla voimakkainta asfaltin eli bitumin hajua koettiin rehtori Kristiina Hannulan mukaan noin kaksi viikkoa sitten. Koulu lähetti silloin asiasta Wilma-viestin oppilaiden huoltajille.

– Koulun alueella havaittiin hajua aamupäivällä. Kerroimme viestissä koulun ympäristössä havaitusta hajusta, mutta viestissä ei mainittu asfalttiasemaa. Seuraavana päivänä olimme yhteydessä ympäristötarkastajaan ja asfalttiasemaan, Hannula kertoo.

Hämeen Sanomiin yhteydessä ollut lähiseudun asukas kertoo joidenkin oppilaiden lähteneen kotiin kesken koulupäivän hajun aiheuttaman päänsäryn vuoksi.

Rehtori Kristiina Hannula ei voi kommentoida alaikäisten oppilaiden terveysasioita julkisesti. Hänen mukaansa hajuhaitat eivät ole kuitenkaan vaikuttaneet koulutyöhön millään tavalla.

– Tämä ei ole meille akuutti ongelma. Tärkeintä on, että meillä on nyt sovittuna toimintamalli, jossa olemme ongelman toistuessa välittömästi yhteydessä ympäristövalvontaan.

 

 

YIT:n asfalttiasema otettiin käyttöön heinäkuussa ja Anna Koskisen mukaan läheisiltä Siirin ja Velssin asuinalueilta tehtiin toistuvia hajuvalituksia heti ensimmäisistä toimintapäivistä lähtien.

Asfalttiaseman ympärillä on asetusten mukainen 150 metrin asumaton alue. Anna Koskisen mukaan bitumin haju on tyypillisesti levinnyt noin 500 metrin päässä sijaitseville Velssin ja Siirin asuinalueille.

– Asemalle on kesän aikana tehty tarkastuskierroksia ja tällä viikolla siellä käynnistyi YIT:n tilaama tutkimus, jossa arvioidaan hajun määrää sekä selvitetään hajun syntysyytä ja leviämistä.

Tuloksia tutkimuksesta ja ehdotuksia haittojen vähentämiskeinoiksi odotetaan viikon loppupuolella tai ensi viikolla. Kaupunki on Koskisen mukaan edellyttänyt YIT:ltä toimia hajuhaittojen vähentämiseksi.

Kaupungin ympäristöviranomaiset puolestaan valmistelevat omaa tiedotettaan.

– Asukkaat odottavat saavansa tarpeeksi tietoa tämän ongelman hoitamisesta. Tavoitteena on saada tiedote julkaistua vielä tällä viikolla, Anna Koskinen sanoo.

 

Lue myös: Kaupunki: Velssin asfalttiasema voi joutua hakemaan ympäristölupaa jos haju ei lopu (11.9.2019)

 

Asfalttiasemat eivät tarvitse ympäristölupaa, vaan sellaisen perustamisesta tehdään vain ilmoitus kunnan ympäristövalvontaan.

Hämeen ely-keskuksen ympäristönsuojelyksikön päällikön Marja Hiitiön mukaan ympäristölupia myöntävä ely-keskus on saanut useita yhteydenottoja asfalttiaseman hajuhaitoista. Ely-keskus on voinut vain ohjata valittajat ottamaan yhteyttä kunnan viranomaisiin.

Kunnissa asfalttiasemia valvotaan mittaamalla niiden hiukkas- ja typenoksidipäästöjä sekä melutasoa kolmen vuoden välein. Haju ei kuulu seurattaviin asioihin.

– Hajulle ei ole asetettu valvottavia raja-arvoja, koska sille ei ole olemassa mittaustapaa, kaupungin ympäristötarkastaja Anna Koskinen sanoo.

– Bitumin haju on kyllä voimakas ja ärsyttävä. Se voi myös aiheuttaa päänsärkyä, mutta varsinaista terveyshaittaa sen ei tiedetä aiheuttavan. Asfalttiaseman työntekijöille tai asfalttityömaillekaan ei vaadita hengityssuojaimia, Koskinen jatkaa.

 

Viimeistään marras-joulukuussa hajuhaitat loppuvat ainakin muutamaksi kuukaudeksi, sillä silloin alkaa asfalttiaseman talviseisokki. HäSa

 

Lue myös: Kaupunki: Velssin asfalttiasema voi joutua hakemaan ympäristölupaa jos haju ei lopu (11.9.2019)

Päivän lehti

28.1.2020