Kanta-Häme

Metsähakkuut ja ojitukset kuormittavat Kankaistenjärveä

Kankaistenjärven tilannetta alettiin selvittää suojeluyhdistyksen toimesta toden teolla tänä syksynä, kun Hämeen ely-keskus asensi uimarannan läheisyyteen vedenkorkeusmittarin.

– Pinnan korkeusvaihteluiden lisäksi tarkoitus on seurata veden kirkkautta sekä analysoida kasvillisuus- ja eliönäytteitä, kertoo järven suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Reino Kattelus.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys tutki ensimmäiset Kankaistenjärveen laskevista suo-ojista otetut vesinäytteet lokakuun lopulla.

Tulokset olivat verrattain hyvät. Näytteiden mukaan vesi on kohtalaisen kirkasta, joskin humusleimaista ja hapanta. Myöskään kiintoainetta ei näytteissä esiintynyt tavanomaista enempää.

Uhkana ojitus, hakkuut ja kantojen nosto

Muun muassa limaiset kalaverkot, lisääntynyt kasvillisuus ja ajoittainen levämuodostuma ovat saaneet Kankaistenjärven asukkaat varpailleen.

Kattelusta tulokset eivät vakuuta. Hän on enemmän huolissaan paljain silmin nähtävissä olevista muutoksista.

– Kankaistenjärvi on aina ollut yksi alueen puhtaimpia järviä. Se, että veden laatu on vielä ihan hyvä, ei ole niinkään yllättävää. Nyt kuitenkin veden typpi- ja fosforipitoisuudet ovat selvästi kohollaan.

Pääsyyllisiä Kankaistenjärven yhä tummuvaan veteen ovat järveen laskevat ojat, suot sekä maanpinnan rikkoutuminen kantojen nostossa.

Katteluksen mukaan nyt olisikin tärkeää selvittää, mistä muutokset johtuvat ja mitä veteen joutuneet päästöt oikein sisältävät.

Veden laadun mittaaminen on kuitenkin kallista lystiä. Hämeenlinnan kaupungin taloustilanne ei salli rahallista tukea, mutta Janakkalan suhteen Kattelus on toiveikkaampi.

– Janakkalan panoksesta olisi suuri apu, sillä tähän saakka tutkimusta on rahoitettu yksinomaan jäsenmaksuilla. Olemmekin hakeneet myös Linnanseutu ry:ltä hankerahaa. Päätöksen pitäisi tulla ensi vuoden puolella, Kattelus kertoo.

Järven tilasta sekä sen kuormituslähteistä on tekeillä opinnäytetyö, joka valmistunee ensi kevään aikana. (HäSa)

Lisätietoa suojeluyhdistyksestä osoitteessa www.kankaistenjarvi.fi

Päivän lehti

2.4.2020