Kanta-Häme

Metsälakien myllerrys muuttaa metsäpalveluita

Metsälakien kokonaisuudistus tuli voimaan vuoden alusta.

– Kyseessä on laajin uudistus vuosikymmeniin. Muutoksella edistetään metsänomistajien valinnanvapautta oman metsäomaisuutensa hoidossa. Myös metsäpalveluita tarjoaville yrittäjille tarjoutuu uusia mahdollisuuksia hakea uusia markkinoita ja yhteistyökumppaneita, sanoo Meto – Metsäalan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Håkan Nystrand.

Paketti käsittää muutokset metsälakiin ja metsänhoitoyhdistyslakiin, uuden metsätuholain, lain puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta sekä puutavaran mittauslain energiapuun mittausta koskevat osiot.

Metsäalan muutoksen myötä metsänomistajat voivat muun muassa harkita, minkä ikäisenä metsää uudistetaan. Nystrandin mukaan metsäpalveluyrittäjille tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia muun muassa neuvonnassa.

Metsänhoitomaksu poistuu

Metsänhoitoyhdistyslaki tulee kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2015 alussa, mutta veroluonteisesta metsänhoitomaksusta luovutaan siten, että vuonna 2014 ja sen jälkeen metsänhoitomaksua ei enää määrätä. Vuoden 2013 maksu jää viimeiseksi, ja se kannetaan vuoden 2014 lopulla.

– Metsänhoitomaksun suuruus on ollut vuosittain 28 miljoonaa euroa. Jatkossa metsänhoitoyhdistykset rahoittavat toimintansa yhdistyksiin kuuluvien metsänomistajien jäsenmaksuilla sekä liiketoimintansa tuotoilla, Nystrand sanoo.

Myös metsähoitoyhdistysten omaa liiketoimintaa koskevat rajoitukset poistuvat ja metsänhoitoyhdistykset voivat jatkossa tuottaa jäsentensä haluamia palveluja, muun muassa puukauppaa ja korjuupalveluita.

Nystrand uskoo myös kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen tarjoavan metsäpalveluyrittäjille uusia mahdollisuuksia. Uudistus on edennyt maa- ja metsätalousministeriön asettamassa työryhmässä loppusuoralle.

Melkoinen myllerrys

Nystrand luonnehtii metsälakien kokonaisuudistusta myllerrykseksi, jollaisessa hän ei ole ollut mukana 15 vuotta kestäneen Meton puheenjohtajuuden aikana.

– Uudistusten avainsana on kilpailuttaminen. Metsälain uudistamisen keskeinen tavoite oli vähentää yksityiskohtaista metsien käsittelyn sääntelyä. Muutokset tuovat metsäalan toimijat samalle viivalle.

Nystrand puhui Hämeenlinnassa tiistaina alkaneessa kaksipäiväisessä Metsäyrittäjä-seminaarissa.

Seminaari on osa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittamaa Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelma -hanketta ja järjestetään yhteistyössä Meto – Metsäalan Yrittäjät ry:n ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. (HäSa)