Kanta-Häme

Metsän ennallistamistyöt saavat jatkoa Liesjärven kansallispuistossa

Metsän polttaminen on yksi tärkeä metsän ennallistamistoimi, jonka tarkoituksena on palauttaa aiemmin talousmetsänä ollut alue luonnontilaisen kaltaiseksi. 

Metsän ennallistamistyöt jatkuvat Liesjärven kansallispuistossa Tammelassa.

Ennallistamispolttojen sarjaa jatketaan ensi kesänä, ja valmistelevat työt on aloitettu viikolla 45. Tulevan vuoden polttokohteita valmistellaan poistamalla osa tulevan polttokohteen puustosta ja myöhemmin syksyllä kaivamalla niin kutsuttu palokuja osittain poltettavan alueen ympärille.

– Noin 2–3 metrin leveydeltä poltettavan alueen ympäriltä poistetaan paloaltis kunttakerros siltä osin, kun se on polton turvallisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Hakkuiden tarkoitus on puolestaan lisätä palavan aineksen määrää alueella, nopeuttaa alueen kuivumista keväällä, rikkoa tasainen talousmetsän kaltainen puustorakenne ja toisaalta varmistaa alueen turvallinen poltto, kertoo erikoissuunnittelija Ari Lahtinen Metsähallituksesta.

 

Metsän ennallistamispolton tavoitteena on tuottaa alueelle palanutta ja hiiltynyttä puuainesta, joka on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puuaineksesta riippuvaiselle lajistolle.

Metsän polttaminen on yksi tärkeä metsän ennallistamistoimi, jonka tarkoituksena on palauttaa aiemmin talousmetsänä ollut alue luonnontilaisen kaltaiseksi.

Liesjärven kansallispuisto on niin kutsuttu palojatkumoalue, jolla metsiä pyritään polttamaan tasaisin väliajoin. Tulevat ennallistamistyöt kohdistuvat noin 10 hehtaarin alueelle Kaksvetisen ja Hangaslammen välimaastoon.

Toimenpiteet ovat osa EU:n osittain rahoittamaa Paahde Life -hanketta.

 

Päivän lehti

18.1.2020