Kanta-Häme

Metsärasteille voi lisätä halauspuun

Kouluohjaaja Ria Paloposki kapsahtaa halaamaan paksurunkoista mäntyä metsäpolulla Jukolan koulun läheisyydessä.

– Tämä ihan kutsuu halaamaan, huomasimme sen luokkani kanssa, kun kävimme kiinnittämässä rasteja maastoon, kertoo Jukolan koulun pienluokan kouluohjaajana toimiva Paloposki. Hän on myös koulun vanhempainyhdistyksen sihteeri.

Hän sekä koulun vanhempainyhdistyksen varapuheenjohtaja Ville-Matti Vilkka esittelevät innostuneina koulun takaisessa harjumaastossa kulkevaa metsäreittiä, joka on nyt päivitetty digiaikaan.

Reitti on raivattu maastoon vuonna 1990 Jukolan koulun aktiivisen henkilökunnan aloitteesta, ja vuonna 1997 painettiin vihkonen, joka on tähän mennessä toiminut oppaana ja tehtävävihkona reilun kilometrin mittaisella reitillä.

Digiloikan ansiosta reitti rasteineen löytyy nyt internetistä QR-koodien avulla. Digitointityön on tehnyt Vilkka, joka on työnsä puolesta ollut paljon tekemisissä digitoinnin ja verkkoaineistojen laatimisen kanssa.

– Ajattelin, että miksipä en tarttuisi tähän, kun homma on tuttua, Vilkka sanoo.

Hän aloitti työn kiertämällä metsäreitin vihkosen kanssa ja kuvaamalla kaikki puutolppiin kiinnitetyt kiinteät rastit sekä maastoa niiden ympärillä.

– Pidän tärkeänä sitä, että kun aineistoa siirretään sähköiseen muotoon, pelkkä kopiointi ei tuota hyvää tulosta. Kannattaa tuottaa autenttista materiaalia, Vilkka sanoo.

Nyt tehtävärastit ja luontokohteisiin liittyvät tiedot löytyvät koodien avulla metsäpolun omalta sivustolta. Sinne on tarkoitus koota myös polun kiertäjien kommentteja ja tarvittaessa lisätä vaikkapa uusia tehtäviä tai linkkejä. Esimerkiksi halauspuu ei ole vielä mukana metsäpolun aineistossa, mutta nyt sen voisi lisätä sinne helposti.

Vanhassa vihkosessa muun muassa neuvotaan puun pituuden arviointia mittakeppiä apuna käyttäen. Ohjeita havainnollistettiin piirroksella. Uudessa digiversiossa sama asia neuvotaan Metsäkeskuksen julkaiseman Youtube-videon avulla.

– Ja jatkossa tästä voisi kuvata oman videon koululaisten kanssa, niin asia tulisi vielä lähemmäs, Vilkka ja Paloposki keksivät.

Osa vihkosen aineistosta on sellaista, mitä ei kannattanut siirtää nettiin ollenkaan, kuten kasvien yksityiskohtaiset sanalliset kuvaukset. Kuvat ajavat saman asian uudessa materiaalissa.

Vilkka sanoo, että metsäpolun digitointi noudattaa uuden opetussuunnitelman ajatusta ilmiöperäisestä oppimisesta.

– Polkua voi hyödyntää missä tahansa oppiaineessa. Ensimmäinen rasti sijaitsee ihan koulun lähellä männikössä. Sen avulla voi paneutua lähihistoriaan, eli millainen Hämeenlinna tai Suomi oli, kun männyt istutettiin. Tai voi käsitellä puun kasvua ja vaiheita, korjuuta ja paperiteollisuutta. Ja puita voi piirtää, hän luettelee.

Digitoitu metsäpolku esitellään kaikille kiinnostuneille tänään torstaina Jukolan koulun Torstaitreffeillä.

Koulun vanhempainyhdistys järjestää torstaitreffejä muutaman kerran lukuvuodessa, ja tämänkertainen tapahtuma on samalla osa kaupungin Luonto ja vesi -teemavuotta. Yhdistys sai tapahtumaa varten kaupungilta teemavuoden erityisavustuksen.

Metsäpolun reitillä ovat muun muassa HS-Veden imeytysaltaat, ja niistäkin kerrotaan aineistossa. Vesiyhtiön edustaja on myös mukana torstain tapahtumassa.

Reitillä on korkeuseroa jopa 40 metriä, sillä se kiertää matalista notkelmista ylös harjulle.

– Matkan varrelle osuu uskomattoman paljon erilaista luontoa ja kohteita. Tämä on todella rikasta ja vaihtelevaa aluetta, Paloposki ja Vilkka sanovat. HÄSA