Kanta-Häme

Metsiä karsitaan voimajohtojen läheltä

Voimajohtojen läheisyydessä kasvavia puita kaadetaan lähiviikkoina Hämeenlinnasta Padasjoelle ja Kuhmoisiin kulkevan 110 kV:n voimajohdon ympäriltä.

Voimajohdon omistava Elenia Oy hakkauttaa metsiin suurjännitejohdon ympärille kuuluvan 26 metriä leveän johtoaukon sekä kymmenen metriä leveät reunavyöhykkeet.

Reunavyöhykkeen yksittäisiä puita ja puuryhmiä latvotaan helikopteriin asennetulla latvasahalla. Kauttaaltaan korkeiksi kasvaneet puut puolestaan savotoidaan. Käytännön metsätyöt ovat metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen vastuulla.

Hakkuutöitä tehdään asemalta asemalle ja Elenia Oy hoitaa kaadettujen puiden myynti-, hakkuu- ja hankintakustannukset. Metsänomistaja saa puutavarasta hankinta- eli tienvarsihinnan.

Voimajohtoja varten lunastettujen metsien omistajille on maksettu johtoalueen käyttöoikeudesta. Maapohja ja kasvava puusto ovat kuitenkin edelleen maanomistajan omaisuutta. (HäSa)