Kanta-Häme

Miehen vuosi päättyy itsenäisyyspäivän jälkeen – Miesten eliniänodote 5,5 vuotta lyhyempi kuin naisilla

Miesten tasa-arvo ry katsoo, että miehet eivät ole tasa-arvoisia terveyteen liittyvissä asioissa.
Miesten eliniänodote Suomessa on 78,7 vuotta.

Miesten tasa-arvo ry haluaa kiinnittää huomiota miesten naisia alhaisempaan elinikään. Miesten eliniänodote vuonna 2017 oli 78,7 vuotta, kun se naisilla oli 84,2 vuotta.

Eroa voidaan havainnollistaa vuositason vertailulla: siinä missä nainen elää koko vuoden, mies kuolee jo 7.12.

Ero ei selity helpoilla tai yksittäisillä tekijöillä. Miesten tasa-arvo ry katsoo kuitenkin, että miesten ongelmien huomioiminen on jäänyt viime aikoina vähäiselle huomiolle.

– Tasa-arvoon pyrkivä yhteiskunta ei voi loputtomasti parantaa vain naisten asemaa. Naisten ongelmista puhutaan paljon enemmän kuin miesten ongelmista ja naisten ongelmien poistamiseen satsataan paljon enemmän kuin miesten ongelmien poistamiseen, yhdistyksen tiedotteessa todetaan.

Miksi miehet kuolevat naisia nuorempina? Terveyskirjasto Duodecim kysyy, mikä olisi tilanne, jos naisten ja miesten elintavat ja elinympäristö olisivat identtiset.

Samanlaisessa ympäristössä elävien ja terveellisiä elämäntapoja noudattavien munkkien ja nunnien keskuudessa naiset elävät noin vuoden miehiä vanhemmiksi, joten ihanneoloissa ero supistuu hyvin pieneksi.

Epäterveelliset elämäntavat ja riskinotto näyttävätkin selittävän pääosan miesten lyhyempää elämää.

Miesten ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttavat sairaudet ovat kaikissa maissa samoja: sepelvaltimotauti, keuhkosyöpä, alkoholisairaudet sekä tapaturmat ja väkivalta eri muodoissaan. Erot näkyvät jo lapsuudessa. Pikkupojat kuolevat useammin onnettomuuksissa kuin samanikäiset tytöt, Duodecim kertoo.

Tärkein syy suomalaisten miesten naisia suurempaan kuolleisuuteen on sepelvaltimotauti, joka lyhentää suomalaisen miehen elämää noin kaksi vuotta naisten elämää enemmän. Tapaturmat ja väkivalta selittävät erosta noin 1,5 vuotta.

Miesten tasa-arvo lähtee liikkeelle omissa arvioissaan lapsuudesta. Yhdistyksen mukaan suomalainen koulutusjärjestö suosii tyttöjä, mikä ajaa poikia syrjäytymisvaaraan. Yhdistys katsoo, että myös asevelvollisuus lisää syrjäytymistä ja työlämässä miehet tekevät keskimäärin raskaampaa ja tapaturma-alttiimpaa työtä.

Yhdistyksen mukaan miesten terveydenhoitoon käytetään vähemmän rahaa kuin naisten terveydenhoitoon.

– Pojille ei järjestetä HPV-rokotuksia niin kuin tytöille, eikä miehille järjestetä rintasyövän kanssa yhtä yleisen eturauhassyövän löytämiseksi seulontoja, yhdistys kritisoi.

Miesten tasa-arvo ry on poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka mielestä sukupuolten tasa-arvo ei ole pelkkä naisasiakysymys. FL

Päivän lehti

27.9.2020

Fingerpori

comic