Kanta-Häme

Mihin asti sotaveteraanien palvelurahoja saa käyttää?

Hämeen Sanomat kertoi tiistaina, että sotaveteraanien palvelumäärärahoja saa käyttää seuraavan vuoden maaliskuuhun asti.

Toimitukseen yhteyttä ottanut veteraani kertoi kuitenkin saaneensa määrärahoilla lounasseteleitä, joiden käyttöaika on merkattu 31.12.2015 asti. Samoin lukee kaupungilta saapuneessa kirjeessä.

Ikäihmisten asiakasohjausyksikön päällikkö Vuokko Lehtimäki, millä aikavälillä rahoja saa käyttää?

– Lounasseteliin on valmiiksi painettuna sen voimassaoloaika, ja se on se aika, jolloin asiakas voi sitä käyttää. Lounassetelit eroavat muista kotiin annettavista palveluista siinä, kaupunki on jo ostanut ja maksanut setelit, eli käytännössä niihin käytetty palvelumääräraha on jo kirjanpidossa ja käytetty. Lounasseteleitä saa siis käyttää seteliin merkittyyn päivämäärään asti. Onkin ehdottoman tärkeää käyttää saamansa setelit siksi, että ne on jo maksettu, ja raha menee hukkaan, jos niitä ei käytä.

– Jos taas palvelumäärärahaa käyttää esimerkiksi siivous- tai kauppapalveluun, niin niiden laskuja saa kerryttää ensi vuoden maaliskuuhun asti.

Toimitukseen yhteyttä ottanut veteraani pohti myös, miksei jo keväällä hakeneille voitaisi antaa sen verran lisää määrärahoja, että kaikki raha menisi jakoon. Hän sai rahoillaan 40 seteliä, joista ei riitä edes yhtä viikossa.

– 40 lounasseteliä on maksimimäärä, jonka voi saada, sillä se vastaa arvoltaan 350 euroa. Nyt käynnissä olevassa jatkuvassa haussa on etusijalla ne veteraanit, jotka eivät ole vielä tänä vuonna hakeneet. Tämä johtuu siitä, että kaikille pitää antaa ensin mahdollisuus hakea edes kerran. Jos syksyllä esimerkiksi lokakuussa alkaa näyttää siltä, ettei hakemuksia tässä käynnissä olevassa lisähaussa tule, annetaan myös jo aiemmin hakeneille mahdollisuus hakea uudelleen jäljellä olevia rahoja. Silloin tilanteesta tiedotetaan ja laitetaan lehteen ilmoitus. Kaikki valtion antama raha siis laitetaan jakoon joka tapauksessa.

Voitaisiinko yhtä veteraania kohtaan jaettavan määrärahan suuruutta nostaa, sillä aiempina vuosina rahoja on palautettu?

– Veteraania kohden myönnetty määräraha on noussut joka vuosi. Palautukset ovat johtuneet siitä, että veteraanit eivät ole käyttäneet tai saaneet käytettyä kaikkia heille myönnettyjä rahoja. Osa veteraaneista on myös kuollut vuoden aikana. Yhtä veteraania kohden jaettavan rahan suuruutta arvioitiin tänä vuonna sen mukaan kuinka paljon kaupunki sai määrärahaa, ja kuinka paljon oli potentiaalisia saajia. Aiempina vuosina veteraania kohden myönnetty raha on ollut suoraan valtiolta tullut määräraha jaettuna kevään hakuajan puitteissa hakeneiden kesken.

– Nyt kokeilussa olevaa kaksivaiheista hakua varten säästettiin pieni osuus myös varsinaisen hakuajan jälkeen hakevia varten. Kaikki raha kuitenkin jaetaan. (HäSa)

Menot