Kanta-Häme

Miinan Monttu ei saa pelastusta tietoimituksesta

Turkhaudalla tiet ja niiden tiealueet pysyvät nykypaikoillaan. Lakiin perustuvaa oikeutusta tietoimituspäätöksen kumoamiseen ja maantietoimituksen asian palauttamiseen maantietoimitukseen ei ole.

Maaoikeuden päätös merkitsee, että Nuorisoseura Silmun kesäteatteri Miinan Montun katsomo on valtion yleisen tien tiealueella.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) on antanut väliaikaisen luvan kesäteatterille vielä täksi vuodeksi, mutta jatkoluvista ei ole tietoa. Toiminnan piti loppua jo tämän vuoden alkuun mennessä.

Maaoikeuden päätöksessä todetaan, että muutos tiealueen omistukseen onnistuu vain, jos maanomistaja ja ely-keskus sopivat asiasta tai jos kunta kaavoittaa alueen.

Sopuratkaisua on haettu jo usean vuoden ajan, joten kaavoitus on nyt jäämässä ainoaksi todelliseksi ratkaisuksi.

Hausjärven vt. kunnanjohtaja Aleksi Heikkilä esitti jo viime syksynä kunnanhallitukselle, että kunta kaavoittaa tarvittavan alueen. Tuolloin kunnanhallitus piti 50 000 euron maksimikustannusta liian kalliina ja edellytti Silmun osallistuvan kustannuksiin esimerkiksi ilmaisnäytöksin.

Ennen pääsiäistä käydyssä maaoikeuden istunnossa haettiin vielä kerran ratkaisua tietoimituksen kautta, mutta nyt se tie on käyty loppuun.

– Tässä on nyt katsottu eri vaihtoehdot niin pitkälle, että jäljellä ei ole kovin monia vaihtoehtoja. Miinan Montun toimintaa on mielestäni jatkettava ja olen kaavoituksen kannalla. Ehkä noin 20 000 euron hinta ei ole kunnan talouden kannalta kohtuuton, toteaa Aleksi Heikkilä.

Ely-keskuksen kanssa käydyissä neuvotteluissa mukana ollut Aleksi Heikkilä pitää erittäin epätodennäköisenä, että Miinan Montun toimintaan enää saadaan jatkolupaa.

– Kunta odottaa nyt, että Nuorisoseura Silmu tekee meille selvityksen siitä, miten yhdistys osallistuu rahoitukseen. Yhdistys on hakenut tukea Hämeen ely-keskukselta kaavoituskustannuksiin ja odottaa rahoituspäätöstä, kertoo Aleksi Heikkilä.

Maaoikeuden päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. HÄSA

————

Korjattu 2.4. klo 13: Aleksi Heikkilän tehtävänimike muutettu vt. kunnanjohtajaksi