Kanta-Häme

Mikä ihmeen in situ? Hämeenlinna aikoo puhdistaa Engelinrannan maa-alueita uudella menetelmällä

Kaupunki selvittää uuden menetelmän käyttöä Engelinrannan maa-alueen seuraavassa puhdistuksessa.

Maaperän puhdistukset Engelinrannan alueella jatkuvat.

Hankekoordinaattori Elina Reiman Hämeenlinnan kaupungilta kertoo, että seuraavaksi puhdistettavat alueet ovat Uimarintien itäpuolella oleva parkkialue ja puisto uimahallilta Paasikiventielle asti.

Hämeensaaressa on tehty jo aiemmin valtava maamassojen vaihto muun muassa entisen pesäpallokentän ja Hämeenkaaren alueella, koska siellä toimi kaatopaikka 1960-luvulle asti.

Seuraavien alueiden puhdistuksessa halutaan nyt kokeilla vaihtoehtoisia konsteja, joiden käytöstä Hämeen ely-keskus antoi päätöksensä.

– Aiemmat on tehty massanvaihdolla, mutta tässä on haettu vähän erilaisia kunnostusmenetelmiä ja niiden mahdollisuutta. Meillä on ollut tekninen vuoropuhelu in situ -kunnostuksen toimijoiden kanssa, mitkä menetelmät soveltuisivat tähän, Reiman avaa.

Ely-keskuksen päätöksessä on huomioitu myös Tokmanni-tavaratalon ja sen parkkialueen alla oleva maapohja. Sen puhdistamisen osalta ei ole kuitenkaan nyt suunnitelmia, koska tontin vuokrasopimus on voimassa vuoden 2026 loppuun asti.

 

In situ tarkoittaa käytännössä sitä, että maaperää puhdistetaan kemiallisilla aineilla tai esimerkiksi elektrokineettisellä menetelmällä.

– Siinä asennetaan putkia, joita pitkin maaperään syötetään jotain bakteereja tai hapetetaan. Myös sähkövirtaa käytetään apuna, Reiman kuvailee.

Menetelmän käyttö ei näy tavalliselle kansalaiselle juuri ollenkaan, eikä se haittaa esimerkiksi parkkialueiden käyttöä.

Lähinnä vaikutusta on vain asennushetkellä sekä mahdollisesti tarkastuskäynneillä, joita tehdään säännöllisin väliajoin.

 

Massanvaihdolta ei tässäkään vältytä, mutta tavoite on, että maata ei tarvitse myllätä niin laajalta alueelta ja kaivurin kauhaan päätyy puhtaampaa tavaraa.

– Tällä voidaan saada varsinkin orgaanisten haitta-aineen määrä alenemaan. Metalleja tai muita epäorgaanisia haitta-aineita ei pysty in situlla kunnostamaan, vaan ne pitää tarvittaessa kaivaa pois, Reiman sanoo.

Tavoitteena ovat myös kustannussäästöt: kun maamassa on puhtaampaa, sitä ei tarvitse viedä loppusijoitukseen niin kauas eikä niin kalliilla vastaanottotaksoilla.

 

Vielä on kuitenkin epävarmaa, onko in situ -menetelmä Engelinrannassa kannattava vaihtoehto.

Alueella tehdään loppuvuoden aikana lisätutkimuksia ja kaupunki selvittää, mikä menetelmä sinne soveltuisi parhaiten ja olisi myös taloudellisesti järkevin.

– Katsotaan, saadaanko siihen (in situun) kustannuksiltaan potentiaalinen toimija. Se on vielä tällä hetkellä suuri arvoitus. Nyt on kuitenkin elyn viranomaisuuspäätös, että meillä on mahdollisuus siihen, Reiman selvittää.

Hänen mukaansa menetelmää on tähän mennessä kunnista käyttänyt lähinnä Helsingin kaupunki. Lisäksi sillä on puhdistettu yksityisiä kohteita, muun muassa vanhojen huoltoasemien maaperää.

Jos in situ -puhdistukseen lopulta päädytään, se vie joka tapauksessa vuosia.

– Jos tähän lähdetään, siihen menisivät vuodet 2019–20. Seuraavat massanvaihdot alueella tulisivat nyt syksyllä päättyvän linja-autoaseman urakan jälkeen sitten vuosina 2021–22, Reiman ynnää. HäSa

In situ -menetelmä

Kyseessä on orgaanisten haitta-aineiden (öljyhiilivedyt, polyaromaattiset hiilivedyt) puhdistaminen menetelmällä, jossa kunnostamista voidaan tehdä maata kaivamatta.

Engelinrantaan todennäköisimmin soveltuvia in situ -menetelmiä olisivat kemiallinen hapetus ja tehostettu biologinen puhdistus.

Sitä täydennetään massanvaihdolla, mikäli tavoitteisiin ei päästä kohtuullisessa ajassa ja kustannuksin.

Riskien arviointi

Engelinrannassa kemikaalien syöttöön ja tehostettuun biohajoamiseen ei liittyne liiallista riskiä haitta-aineiden kulkeutumisesta tai muuntumisesta alkuperäistä haitallisempaan muotoon.

Ravinteiden syöttö saattaa lisätä paikallisesti pohjaveden ravinnepitoisuuksia, mutta muutoksia ei arvioida merkittäviksi, koska kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Lähde: Hämeen ely-keskus