Kanta-Häme

Mikä on Hauhon koulujen tulevaisuus?

Opetuspalveluiden tilaajapäällikkö Antti Karrimaa kertoi torstain Hämeen Sanomissa oppilasmäärien putoavan Hauhon kirkonkylällä, kun taas Alvettulan koululle on odotettavissa pientä lisäystä. Vuonna 2014 kirkonkylällä sijaitsevassa Hauhon yhtenäiskoulussa aloittaa koulutiensä ennusteen mukaan enää 14 ekaluokkalaista.

Viime keväänä esitit Alvettulan 3.–6.-luokkalaisten kuljettamista kirkonkylälle, mutta lautakunta piti koulujaot ennallaan. Mikä on pitkän tähtäimen suunnitelma Hauholla, tilaajapäällikkö Karrimaa?

– Sellaista ei ole olemassa. Tämän hetken päätökset pitävät huolen siitä, että palveluverkko Hauholla säilyy nykyisellään.

Kaivetaanko vanha suunnitelma jossain vaiheessa naftaliinista esiin, jos oppilasmäärät toteutuvat ennustetulla tavalla?

– Tähän en uskalla sanoa mitään. Lautakunta on kantansa sanonut ja näillä eväillä jatketaan. Tuleeko tarvetta tarttua asiaan jatkossa, en osaa sanoa. Se jää nähtäväksi.

Riittävätkö tilat Alvettulassa tällä hetkellä?

– Kyllä ne näyttäisivät riittävän. Oppilaat ovat mahtuneet koulun sisälle.

Alvettulaan on haaveiltu myös lisärakennusta ja toive voi saada lisäpontta oppilasmäärien kehityksestä. Onko toive realistinen?

– Tämä oli lautakunnan tiedossa keväällä, kun päätöstä tehtiin. Silloin todettiin, ettei lisärakentamiseen lähdetä, eikä sen suunnittelua käynnistetä. Se on voimassa siihen saakka, kunnes tehdään uusi päätös.

Hauholla on myös Eteläisten koulu. Kuinka sen oppilasmäärät ovat kehittyneet?

– Sen oppilasmäärä on suhteellisen vakaa, eikä siellä ole tapahtumassa mitään radikaalia. Lisäkaavoituksen myötä on oletettavissa, että alueelle tulisi myös lisää lapsosia.

Riittävätkö Eteläisten koulun tilat jatkossa?

– Uskon näin. Samassa kiinteistössä on varsin tuore päiväkoti, joka on käynnistänyt varsin hyvän yhteistyön koulun kanssa. Uskon, että se johtaa tarpeen vaatiessa myös tilojen yhteiskäyttöön, jolloin mahdolliset toisella puolella tulevat tilaongelmat voidaan tarkastella kokonaisuutena. (HäSa)

Päivän lehti

8.4.2020