Kanta-Häme

Mikrobit poistavat typpeä Hakalanniemessä

Rautamonojan suulla tutkitaan, miten tehokkaasti luonto hoitaa typenpoiston sisävesistä.

Virtaukseen sijoitetut vanerilaatikot Paroisten puhdistamon purkupaikalla ovat osa Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimusta, jossa selvitetään järvisedimentin typen poistoa denitrifikaation avulla.

Luonnonvaraisessa menetelmässä pohjasedimentin mikrobit muuttavat puhdistetun jäteveden nitraattityppeä typpikaasuksi, joka poistuu haittaa aiheuttamatta vesistöstä ilmakehään.

– Typenpoiston tehostaminen puhdistamoilla on kallis investointi. Nyt tutkitaan kannattaako siihen sisämaan puhdistamoilla teknisesti enempää satsata, vai huolehtiiko luonto typenpoistosta matkalla sisävesistä kohti typpiherkkiä merialueita, kertoo projektikoordinaattori Jussi Huotari Lammin biologiselta asemalta.

Tämä vapauttaisi niukkoja resursseja muualle vesistöjensuojeluun.

Käytännössä tutkimus saattaa osoittaa, että yhdyskuntavesien typenpoistoon ei kannata juuri nykyistä enempää investoida.

– Suomessa on jätevedenpuhdistamoilla tehty typenpoisto jo aika hyvin. Resurssit voisi kohdistaa maatalouden päästöihin.

Vanajavedessä on Hämeenlinnan paikkeilla neljä tutkimuspistettä. Jo saatujen tulosten perusteella typpi poistuu yhdyskuntavesistä luonnollisesti hyvin. Vuoteen 2017 jatkuvan projektin lopputuloksena valmistuu kustannushyötyanalyysi, joka voi toimia tulevaisuudessa taustamateriaalina kun tehdään päätöksiä vesistönsuojelusta. HäSa

SuomeksiDenitrifikaatio = luonnollinen typenpoisto, typpeä sedimentistä poistava prosessi.

Päivän lehti

4.4.2020