Kanta-Häme

Miksei Goodmaniin ole opasteita moottoritieltä?

Moottorien katteen päälle rakennetun kauppakeskus Goodmanin on tarkoitus houkutella asiakkaita Hämeenlinnan ulkopuoleltakin. Sekä Helsingin että Tampereen suunnasta moottoritietä tultaessa liittymät pääsevät kuitenkin lähes yllättämään autoilijan.

Miksi moottoritieltä ei ole opasteita kauppakeskukseen, kauppakeskusjohtaja Eeva Jauro?

– Ostetut mainokset siellä on molemmista suunnista tultaessa. Ely-keskukselta on kahteen otteeseen pyydetty lupaa opasteille, mutta molemmilla kerroilla on tullut kieltävä päätös.

Mikä oli kiellon peruste?

– Syynä oli se, että mihinkään kaupallisiin keskuksiin ei ole pääteiltä opastusta. Elokuussa annetun päätöksen perusteluissa sanotaan, että ”kauppakeskus Goodman on tyypiltään keskustassa sijaitseva erikoiskohde, jonka viitoittaminen kohteen nimellä ei tieverkolla ole perusteltua. Kaupallisten tai muiden yksityisten toimijoiden viitoittaminen on myös tasavertaisuuskysymys – mikäli yhdelle toimijalle annettaisiin lupa paikalliskohteen viittaan, tulisi se antaa myös kaikille vastaaville toimijoille.”

– Minun mielestäni olisi ihan hyvä, jos kaikki kauppakeskukset olisi viitoitettu, koska sinnehän ihmiset sankoin joukoin menevät.

Mihin opasteita olisi kaivattu?

– Meidän toiveemme oli, että olisimme saaneet opasteet sekä moottoritieltä että 10-tieltä hyvissä ajoin. Jos ely-keskukselta olisi saatu luvat, olisi kaupunki ehkä opastanut perille asti. Nyt myöskään kaupunki ei suostunut laittamaan opasteita kaupungin sisällä. Nythän täällä on oman tontin ympärillä p-merkit.

Onko asiakkailta tullut palautetta opasteiden puutteesta?

– Ei hirveästi. Meitä helpottaa se, että kauppakeskus on niin näkyvällä paikalla. Muutamia palautteita on tullut siitä, että etenkin pohjoisen liittymä tulee niin yllättäen moottoritietä tultaessa.

Miksi Goodmanille ei myönnetä tieviittaa moottoritieltä, tiepalvelupäällikkö Sirkka Lahtinen Pirkanmaan ely-keskuksesta?

– Paikalliskohdeviittaa ei voi myöntää, koska Goodman sijaitsee taajamassa ja taajamassa ei erillisiä kauppoja viitoiteta. Paikalliskohteena voidaan viitoittaa kaupunginosia tai erityiskohteita, esimerkkeinä satama tai teollisuusalue. Yksittäinen kauppa ei ole mahdollinen. Viitoitusjärjestelmä ei ole mikään yritysten markkinointikeino.

Miksi Ideaparkin opaste katosi kesällä?

– Ideaparkilla oli aiemmin palvelukohdeopaste, mutta silloin siellä oli Lempäälän informaatiopiste. Tämä kyltti on nyt poistettu. Paikallinen ely-keskus on kuitenkin nyt päättänyt, että Ideaparkiin tulee Tampereen suunnasta paikalliskohdeopaste. Siinä ei kuitenkaan lue Ideapark, vaan kauppakeskus. Näin siksi, että sinne on tulossa muitakin toimijoita.

Miksi Ideaparkissa sijaitsevaan Funparkiin kuitenkin on opaste?

– Huvipuistoille on olemassa oma tunnuksensa, mutta kauppakeskukselle ei.

Miksi Ideaparkiin voidaan ohjata ”Kauppakeskus”-opasteella, mutta Goodmaniin ei?

– Goodman sijaitsee kaupungin keskustassa, Ideapark taas taajamasta erillään.

Miksei kaikille kauppakeskuksille voitaisi – tasapuolisuuden nimissä – myöntää opastetta?

– Taajamissa kauppakeskuksia on taajaan, eivätkä kyltit mahtuisi teiden varsille. Ohjeen mukaan on tietty etäisyys, mikä täytyy olla edellisistä merkeistä. Tämä on liikenneturvallisuusasia. (HäSa)

Menot