Kanta-Häme

Miksei seurakuntavaaliehdokkaiden näkyvyyttä seurakunnan tilaisuuksissa ole rajoitettu?

Hämeen Sanomien yleisönosastopalstalla nousi keskustelu Janakkalan seurakunnan jumalanpalveluksesta, jossa saarnan piti seurakuntavaaliehdokas.

Seurakuntavaaleissa ei ole rajoitettu sitä, miten ehdokkaat voivat ja saavat näkyä seurakunnan järjestämissä julkisissa tilaisuuksissa.

Miksei seurakuntavaaliehdokkaiden näkyvyyttä seurakuntien julkisissa tilaisuuksissa ole rajoitettu, Kirkkohallituksen hallinto-osaston kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja?

– Kirkkolaissa on eräänlainen säännös vaalikaranteenista, mutta se koskee äänestyspaikkoja. Kirkkolain mukaan äänestyspaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia.

– Kirkollinen vaalisäännöstö noudattaa hyvin pitkälle vaalilain säännöksiä. Kirkkolaissa tai kirkon vaalijärjestyksessä ei ole nimenomaista säännöstä vaaliehdokkaiden näkyvyydestä seurakuntien julkisissa tilaisuuksissa. Näin ei ole ymmärtääkseni vaalilaissakaan.

Eikö tämä saata seurakuntavaaliehdokkaita eriarvoiseen asemaan keskenään?

– Seurakunnan on julkisena viranomaisena tarkasteltava tilanteita hyvän hallinnon näkökulmasta. Sen tulee kohdella vaaleissa ehdokkaina olevia tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti vaalikampanjointiaikana. Yhtä ehdokasta ei pitäisi asettaa muihin ehdokkaisiin nähden erilaiseen asemaan.

– Seurakunnan palveluksessa oleva henkilö ei ole vaalikelpoinen kyseisen seurakunnan kirkkovaltuustoon.

Onko Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa rajoitettu ehdokkaiden näkyvyyttä, viestintäpäällikkö Mikko Hieta?

– Seurakuntaneuvosto on päättänyt, että ehdokkaat eivät voi olla Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan tilaisuuksissa luottamustehtävissä, kuten puhujina, lausujina tai niin sanottuina kirkkoväärteinä. Saarnaus on siis meillä poissuljettu ehdokkailta.

– Seurakunnalla on paljon ehdokkaita ja myös paljon halukkaita vapaaehtoistöihin. Tasapuolisen kohtelun vuoksi on todettu, että ehdokkaat on hyvä rauhoittaa puhumistehtävistä. Tämä niin sanottu vaalikaranteeni alkoi silloin, kun ehdokaslistat vahvistettiin. Se on voimassa äänestyspäivään eli 9. marraskuuta. (HäSa)

Menot