Kanta-Häme

Miksi ensihoito ajaa kahdella autolla?

Kun ensihoito siirtyi kunnilta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alaisuuteen vuonna 2012, myös lääkintäesimiehen ammattinimike vaihtui samalla ensihoidon kenttäjohtajaksi.

Lukijaa kummastutti erillisellä yksiköllä ajaneen kenttäjohtajan tapa pysäyttää liikenne ajamalla risteävän kaistan tukkeeksi, jotta ambulanssi pääsisi risteyksen yli jouhevasti.

Onko erillisen yksikön tarkoitus helpottaa ambulanssin kulkua liikenteessä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen vastaava ensihoitopäällikkö Lasse Hakala?

– Kenttäjohtaja toimii aina tilanteen vaatimalla tavalla, mutta liikenteen ohjaus ei varsinainen syy erilliseen autoon silti ole.

Ambulanssin mukana kulkeva ensihoidon kenttäjohtaja ei ole lääkäri, vaan ensihoitajan tutkinnon sekä ensihoitotyön johtamisen erikoistumisopinnot suorittanut ammattilainen, joka huolehtii koko ensihoitojärjestelmän toimivuudesta oman sairaanhoitopiirin alueella.

Miksi ensihoidon kenttäjohtaja ei sitten liiku ensihoitajien kanssa samalla ambulanssilla?

– Kanta-Hämeen alueella on yhteensä 17 ambulanssia, joista 13 yksikköä on hoitotasoisia ja 10 ympärivuorokautisia.

Omalla yksiköllä kulkeva kenttäjohtaja voi liikkua tarvittaessa vapaasti, eikä ole riippuvainen ambulanssissa kulkevan potilaan hoidosta.

Kenttäjohtajalla on autossaan myös ambulanssin valikoimaa täydentävää välineistöä ja lääkitystä. Hän myös näkee ambulanssien tilanteen ja sijainnin reaaliaikaisesti, jotta potilaalle voidaan lähettää tarkoituksenmukaista apua mahdollisimman nopeasti.

Minkälaisissa tilanteissa kenttäjohtaja lähtee ambulanssin matkaan?

– Ensihoitajat pärjäävät perustehtävissä mainiosti. Suuremmat liikenneonnettomuudet, tulipalot, piiritystilanteet sekä kaikki korkeariskiset tehtävät, joissa potilas on tajuton, vammautunut tai vaikuttaa elottomalta, ovat sellaisia, joissa kenttäjohtajasta on usein apua.

Kenttäjohtaja tekee päätöksen ensihoidon raportin sekä oman harkinnan mukaan. (HäSa)