Kanta-Häme

Miksi Janakkala tuplaa palveluasumisen vuokran?

Kotipellon palvelutalon dementiayksikössä asuvan omainen ihmettelee kunnan lähettämää ilmoitusta. Asumisen on ilmoitettu nousevan nykyisestä 174 eurosta kuukaudessa peräti 363 euroon.

Miten näin suuri korotus on mahdollinen, talous- ja hallintopäällikkö Mauno Matikainen Janakkalan kunnasta.

– Kyseessä ei ole hoivamaksu, vaan asumisesta perittävä vuokra. Hoivamaksutkin nousevat huhtikuun alussa, mutta vain viisi prosenttia.

Miten vuokraa voidaan huhtikuun alusta lähtien kerralla nostaa kaksinkertaiseksi?

– Kuntalaisten tasapuolinen kohtelu edellyttää, että palveluasumisessa sekä Elsa-kodissa, Kotipellossa että heinäkuun alussa käyttöön otettavassa Kyterinhovissa peritään asiakkailta vuokraa samoilla perusteilla. Kotipellon asukkaiden vuokriin ei tähän saakka ole sisältynyt asukkaiden yhteisten tilojen vuokraosuutta, kun taas Elsakodissa niitäkin on maksettu.

– Elsakodissa 25 neliömetrin kokoisen asunnon vuokra on 474 euroa kuukaudessa, kun se vastaavasti on ennen korotusta Kotipellossa 256 euroa.

Miksi yleisten tilojen vuokrien jyvittäminen on vaihdellut?

– Kun Kotipellon palveluasunnot on otettu käyttöön, Kansaneläkelaitos ei ole hyväksynyt yleisten tilojen jyvittämistä vuokriin eli ne eivät ole oikeuttaneet asumistukeen. Tilanne on muuttunut ja nyt vihdoin myös Kotipellossa käytäntöä muutetaan.

Miten asukkaat selviävät taloudellisesti muuttuneessa tilanteessa?

– Lain mukaan asiakkaalle on jäätävä maksujen jälkeen 240 euroa käyttörahaa kuukaudessa. Vuokraan saa asumistukea varallisuuden mukaan. Jos lisäksi hoiva- ja tukipalvelumaksut ovat ylivoimaisia, niihin voi hakea alennusta. (HäSa)