Kanta-Häme

Miksi lautakunta on tuhlannut yli varojensa ja maksaa vuokraa tyhjästä?

Lasten ja nuorten lautakunnan toimintamenot näyttävät ylittyvän tänä vuonna noin 700 000 eurolla. Puolet ylityksestä syntyy siitä, että avustuksiin on mennyt 350 000 euroa enemmän rahaa, kuin oli budjetoitu.

Mistä avustusrahoista on kyse ja miksi rahaa on myönnetty, vaikka sitä ei ole, tilaajajohtaja Markku Rimpelä?

– Kyse on yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidontuen kuntalisästä. Kunpa olisikin sellainen kyky, että pystyisi ennakoimaan vanhempien tahtotilaa, että missä he haluavat lapsiaan hoidettavan. Lapsia oli marraskuussa 200 enemmän yksityisessä päivähoidossa kuin vuosi sitten.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kustannukset ylittävät arvion noin 100 000 eurolla. Miksi?

– Siinä on kyllä tapahtunut niin, että olemme budjetoineet siihen alun perinkin liian vähän rahaa. Olemme tienneet, että tällainen riski on, koska meille annetut rahat eivät riitä kaikkeen. Teemme selvitystä, miten tämä kannattaa jatkossa järjestää.

Mitä tarkoittaa se, että varhaiskasvatuksen asiakastuotot jäävät noin 200 000 euroa arvioitua pienemmiksi?

– Suurin syy on se, että päivähoitomaksujen tulorajat muuttuivat. Hämeenlinnaan on tullut aikaisempaa enemmän alemman maksuluokan perheitä ja maksuttomaan ryhmään kuuluvia perheitä.

Lautakunta maksaa 40 000 euroa yksityisen päiväkodin Tenavatähden vuokraa, koska päiväkotiin tuli odotettua vähemmän hoitolapsia. Miksi kaupunki maksaa yksityisen yrityksen vuokraa?

– Ei se maksa yksityisen yrityksen vuokraa, vaan kaupunki on sitoutunut vuokraamaan päivähoitotilan kokonaisuudessaan rakennuksen rakennuttaneen Rauhanyhdistykseltä. Vuokrasimme tilat edelleen Tenavatähdelle. Se vuokrasikin tiloista vain osan, koska lapsia tuli niin vähän. Nyt markkinoimme Tenavatähteä hyvänä vaihtoehtona ja kehotamme tutustumaan siihen, vaikka emme voikaan sieltä hoitopaikkaa osoittaa.

Miksi kaupunki maksaa vuokraa tyhjistä tiloista, joita kukaan ei käytä?

– Koska näin on sovittu. Tenavatähti ei olisi ottanut tuotakaan lapsiryhmää, jos se olisi joutunut maksamaan koko vuokran. Sitten nekin lapset olisivat tulleet meille [kaupungin järjestämään] hoitoon, yli 20 lasta. (HäSa)

Päivän lehti

29.11.2020

Fingerpori

comic