fbpx
Kanta-Häme

Miksi miesten hiusten pitää olla intissä lyhyet?

Heinäkuun alussa voimaan tulee Puolustuvoimien uusi Yleinen palvelusohjesääntö.

Päivitetty ohjesääntö sallii nyt ammattisotilaina palveleville naisille kevyen päivämeikin. Asepalvelusta suorittavilta naisilta meikki on edelleen kielletty.

Hiusten suhteen säännöstö sen sijaan ei ole muuttunut. Kuten aina, miesten hiusten pitää olla lyhyeksi leikatut. Naisten hiukset saavat olla pitkät, mutta niiden pitää olla kiinni.

Pääesikunnan henkilöstöosaston sektorinjohtaja, everstiluutnantti Ilpo Karvinen, miksi miesten hiusten pitää olla lyhyet, mutta naisten ei? Eikö hiusten pitäminen kiinni riittäisi myös pitkätukkaisille miehille?

– Alkuun muistutan ystävällisesti, että Yleisessä palvelusohjesäännössä määritetään yhtenäiset käyttäytymis- ja toimintamallit puolustusvoimien sotilashenkilöstölle (naiset ja miehet).

– Näemme edelleen, että naissotilaan hiuksia koskeva erilainen ohjeistus on, kuten eduskunnan oikeusasiamies ja tasa-arvovaltuutettu ovat aiemmin todenneet, positiivista erityiskohtelua, jota naisten vapaaehtoinen asepalvelus kokonaisuudessaan edustaa.

– Tarkoituksena on myös naisten identiteetin säilyttäminen. On myös otettava huomioon, että naissotilaita palvelee ammattisotilaina sotilasviroissa.

Onko eri sukupuolille erilaiset turvallisuussäännöt?

– Turvallisuusasiat ovat meille erittäin tärkeitä ja niistä on runsaasti erilaisia määräyksiä ja ohjeista. Yleisessä palvelusohjesäännössäkin on oma päivitetty luku turvallisuustoiminnasta.

Kiinnitetäänkö sukupuolten väliseen tasa-arvoon Puolustusvoimissa huomiota?

– Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta on oma alalukunsa jo nykyisessä ohjesäännössä, jonka päivityksessä on otettu huomioon erityisesti yhdenvertaisuuslaki (1325/2014). Häsa

Menot