Kanta-Häme

Miksi omaishoidon tukihakemukset ovat ruuhkautuneet?

Hämeenlinnassa yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen haku on ruuhkautunut niin pahoin, että uusia hakemuksia pystytään käsittelemään vasta maaliskuun loppupuolella.

Miten ruuhka on päässyt syntymän, ikäihmisten asukasohjausyksikön vs. päällikkö Vuokko Lehtimäki?

– Taustalla on viime keväänä tehty organisaatiouudistus. Silloin kaksi työntekijää nimettiin huolehtimaan pelkästään omahoidontuen asioista. Tästä tavallaan positiivinen seuraus on sen, että omaishoidon tuki kiinnostaa entistä useampia. Puolessa vuodessa on tullut uusia hakemuksia noin 120, ja nettokasvu on ollut 80 uutta omaishoidontuen asiakasta. Samaan aikaan on pakko käydä läpi vanhojen asiakkaiden sopimukset, kun laki omaishoidon tuesta muuttui, ja siksi hakemusten käsittely on nyt ruuhkautunut.

Voidaanko ruuhkan purkua nopeuttaa?

– Sisäisin järjestelyin on tarkoitus järjestää lisää väkeä nyt kertyneitä hakemuksia käsittelemään. Tilanne helpottuu varmasti, mutta ei ihan heti. Kun vanhat sopimukset saadaan tarkistettua, työmäärä tasaantuu.

Voiko uusia omaishoidontuen hakemuksia jättää, vaikka niitä ei pystytä heti käsittelemään?

– Toki voi jättää. Hakemuksen tultua hakijalle lähetetään välittömästi kirje, jossa selitetään tilanne ja samalla kerrotaan, mistä saa apua, jos sitä tarvitsee. Eli neuvotaan ottamaan yhteyttä oman alueen palveluohjaajaan tarvittaessa määräaikaisen kotihoidon järjestämiseksi tai kiireellisessä tilanteessa akuuttiin kotihoitoon.

– Ruuhkan purku ei vaikuta tuen määrään. Jos hakija saa myöhemmin myönteisen päätöksen, omaishoidon tukea maksetaan taannehtivasti hakemuksen saapumiskuukautta seuraavan kuun alusta. HÄSA

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic