Kanta-Häme

Kaadettiinko Saniaislehdossa Sattulassa puita luonnonsuojelualueella? Näin Metsähallitus vastaa

Sattulan Saniaislehdosta kaadetaan kuusia ja myös joitakin harmaaleppiä. Työ kestää arvioiden mukaan vielä noin viikon verran. Kuva Sara Aaltio

Hattulan Sattulassa Natura-alueeseen kuuluvassa Saniaislehdossa on kaadettu muutaman viikon aikana runsaasti puita. Hakkuut ovat ihmetyttäneet kyläläisiä.

Miksi suojelualueella kaadetaan puita, Metsähallituksen Hämeen alueen luontopalveluiden erikoissuunnittelija Ari Lahtinen?

– Aloite tuli Saniaislehdon vieressä asuvalta maanomistajalta, joka otti yhteyttä meihin päin. Hän oli huolissaan aivan tonttinsa rajalla kasvavista suurista kuusista, jotka saattaisivat myrskyssä kaatua hänen rakennustensa päälle.

– Alueelle tehtiin katselmus, ja totesimme, että huoli on aiheellinen. Kuuset ovat erittäin isoja ja vanhoja ja osa niistä on lahon vaurioittamia.

Kuinka paljon puita kaadetaan?

– Niitä kaadetaan rajavyöhykkeeltä yhteensä noin 80 runkoa. Samalla reunavyöhykkeelle saadaan lisää valoa, jolloin alue palautuu lehtipuuvaltaiseksi lehdoksi. Tavoitteena on, että se alue säilyy jatkossa lehtipuuvaltaisena.

Kyläläiset ovat ihmetelleet myös sitä, että kaadettuja puita korjataan pois alueelta eikä jätetä paikoilleen lahoamaan. Miksi näin tehdään?

– Puita kaadetaan sen verran paljon, että niiden jättäminen metsään lisäisi hyönteistuhojen riskiä merkittävästi. Terveet kuuset viedään pois, mutta lahovikaiset tyvet jäävät paikoilleen, samoin tontin suuntaan kallellaan olevat harmaalepät, joita myös kaadetaan tontin rajalta. Kaikki lahopuuaines jää Saniaislehtoon.

Kuinka suuri Saniaislehdon luonnonsuojelualue on?

– Sattulan saniaislehto ei ole vielä perustettu luonnonsuojelualue. Se kuuluu lehtojen suojeluohjelmaan ja Natura-alueverkostoon. Saniaislehto on kooltaan 7 hehtaaria. Alueeseen rajautuu ylärinteessä lisäksi 16 hehtaarin kokoinen alue, joka on varattu suojelutarkoituksiin Metso-ohjelmassa. Alueesta perustetaan ”virallinen” suojelualue myöhemmin. HÄSA

 

Päivän lehti

20.1.2020