Kanta-Häme

Miljoonasäästöt mahdollisia

Keinusaaren kakkosalueella harkitaan massiivisten maanvaihtojen sijasta vaihtoehtoista maaperän puhdistusta, jolla kaupunki voi säästää jopa miljoonia euroja.

Tähän asti Hämeenlinnassa on käytetty kaupungin mailla pelkästään perinteistä massanvaihtoa, jonka kustannukset nousevat usein erittäin korkeiksi.

Yhdyskuntalautakunta on päättänyt järjestää kilpailutuksen, joka tähtää vaihtoehtoisen maaperän puhdistusmenetelmän valintaan Keinusaaren 2-asuntoalueelle. Niitä ovat muun muassa kemiallinen ja sähkökineettinen hapetus.

Tilaajapäällikkö Eija-Liisa Dahlberg kertoo, että tarjouspyynnöt ovat parhaillaan valmistelussa.

Kilpailutus vaatii tarkkuutta, koska aikaisemmin ei ole tehty vastaavaa.

– Maanpuhdistajaksi valittavan yrityksen pitää olla luotettava ja kantaa osansa mahdollisista riskeistä kuten puhdistustyön tuloksista.

Säästöä veronmaksajille

Eija-Liisa Dahlbergin mukaan kaupunkia luonnollisesti kiinnostaa, jos massanvaihtoja korvaavia menetelmiä voidaan käyttää edes joissakin kohteissa.

– On mahdollista saada suoraa säästöä veronmaksajille, koska maanomistaja vastaa aina maaperän kunnostuksen kustannuksista.

Keinusaaren kokemuksia käytetään hyväksi seuraavien alueiden puhdistusta suunniteltaessa. Niitä ovat ainakin Engelinranta, Vanajanranta–Kantola ja asemanseutu.

Keinusaaren 2-alueella massanvaihtojen on alustavasti arvioitu maksavan noin 2,5 miljoonaa euroa. Kustannuksista osa tulee alueen toisen maanomistajan, VR-Yhtymän maksettavaksi.

– Jo viime kesänä alkaneiden katutöiden yhteydessä havaittiin, että pilaantunutta maata jouduttiin poistamaan huomattavasti enemmän kuin oli arvioitu.

Keinusaaren kakkosalueella säästöä voitaisiin saada arvioiden mukaan ainakin 500 000–1 000 000 euroa.

– Säästö voi kuitenkin olla merkittävästi suurempi ja voidaan puhua mahdollisesti jopa miljoonastakin eurosta.

Kuljetukset maksavat

Maanpuhdistustöille on tyypillistä, että yllätyksiä sattuu lähestulkoon aina, ja useimmiten kustannusarviot ylittyvät.

– Ihan identtisiä maaperäolosuhteita ei ole missään.

Pilaantuneita maita joudutaan kuljettamaan käsittelylaitoksille pitkiäkin matkoja, mistä aiheutuu kustannuksia.

 

 

Maahan haudattu kaikkea mahdollista

Keinusaari on hyvä esimerkki rakennuspaikasta, jonka uumenista voi löytyä melkein mitä tahansa.
 
– Kun kaupunkirakennetta tiivistetään Hämeenlinnassa, törmätään jatkuvasti maan puhdistustarpeeseen, sanoo tilaajapäällikkö Eija-Liisa Dahlberg.
 
Hämeen ely-keskuksen mukaan Keinusaaren 2-alueen maaperässä on muun muassa öljyä, hiilivetyjä ja metalleja.
 
Keinusaaren ykkös- ja kakkosalueiden kohdalla lainehti vielä joitakin vuosikymmeniä sitten Pikkujärvi, jonka täyttömaina on käytetty 1950- ja 1960-lukujen aikana hyvin epämääräisiä maa-aineksia.
 
Täyttökerroksen paksuus on enimmillään lähes 10 metriä. Selvitysten mukaan täytemaan seassa on runsaasti tiiltä, betonia, puuta ja sekalaista rakennusjätettä.
 
Lisäksi aikoinaan Pikkujärven länsirannalla ja myös myöhemmin alueella on ollut pitkään teurastamo ja myös muuta teollisuutta, joka on jättänyt omat muistonsa maaperään.
 
Ympäristölainsäädännössä on 1980-luvulta alkaen määritelty ohjearvoja erilaisten haitallisten aineiden pitoisuuksille rakennusmaassa. Ekologisten ja terveydellisten riskien lisäksi otetaan huomioon erityisesti pohjavesien suojelu.
 
– Meidän tehtävämme on huolehtia, että maaperä puhdistetaan säännösten mukaisesti.

– Kuljetukset ovat älyttömän kalliita ja lisäksi nekin ovat rasite ympäristölle, ja senkin takia on hyvä, jos pilaantuneita maita voidaan käsitellä mahdollisimman paljon rakennuspaikalla, mikä voi tarkoittaa myös rakennusjätteen seulomista muusta maa-aineksesta.

Kantolassa kasataan

Kantolan tapahtumapuiston yhteydessä ehti konsulttiyhtiö pari vuotta sitten jo arvioida maanpuhdistusten kustannuksiksi jopa 8–11 miljoonaa euroa.

– Se oli todennäköisesti laskettu sen mukaan, että kaikki maamassat olisi vaihdettu.

Kantolassa päästään kuitenkin todennäköisesti huomattavasti vähemmällä.

– Pilaantunutta maata on löytynyt vain ohut kerros, joka voidaan kasata ja peittää suojakerroksella. Maaperään liuenneita aineita ei ole löytynyt, ja varsinainen tapahtumapuisto tulee puhtaista maista.

Hitaus huono puoli

Vaihtoehtoisten puhdistusmenetelmien huono puoli on hitaus. Kemialliset ja sähkökemiallisten menetelmät vievät aikaa puolesta vuodesta jopa kahteen vuoteen.

– Jos Keinusaaressa vaihdettaisiin maamassat normaaliin tapaan, työt voisivat alkaa ensi vuonna. Alueella tosin on myös turvetta, jonka poisto vie joka tapauksessa oman aikanansa.

Perinteisillä menetelmillä tonttien luovutus rakentamiseen alkaisi aikaisintaan loppuvuodesta vuonna 2016.

Vaihtoehtoisilla menetelmillä rakentamaan päästäisiin aikaisintaan keväällä 2017. (HäSa)

Päivän lehti

1.6.2020