Kanta-Häme

Ministeri Risikko huolestui maaseudun bussivuoroista

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko (kok.) on huolestunut maaseudun joukkoliikennepalveluiden toteutumisesta. Nyt ministeri selvityttää, millaisia vaikutuksia kesällä voimaan tulleella joukkoliikenneuudistuksella on ollut maaseudun palveluihin. Selvityksen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.
 
Heinäkuun alun jälkeen liikenne on pitänyt kilpailuttaa hankintalainsäädännön ja joukkoliikennelainsäädännön mukaisesti, jos liikennepalveluihin on käytetty julkista tukea.
 
Taustalla on vuonna 2009 hyväksytty EU:n palvelusopimusasetus. Ajatus on, että kunnat ja valtio eivät saa lähtökohtaisesti tukea yksityistä joukkoliikennettä, koska suoran julkisen tuen katsotaan vääristävän kilpailua.
 
Matkustajien näkökulmasta suurin muutos on ollut, ettei seutulippua ole enää heinäkuun alun jälkeen voinut käyttää kaikissa linja-autovuoroissa.
 
Seutuliput katsotaan kuntien suoraksi tueksi, minkä takia liikennöitsijät eivät enää saa hyväksyä lippua vuoroissaan. Hämeenlinnan seudulla muutos on koskenut ennen kaikkea haja-asutusseuduilla ja Hämeenlinnan lähikuntien läpi ajettavia vuoroja.
 
Uudistusta on kritisoitu julkisuudessa runsaasti. Sen on katsottu toteutetun lähinnä suurten ja keskisuurten kaupunkien ehdoilla.
 
Kaupungeissa tilanne parani
Risikon teettämän selvityksen pontimena ovat ministerin saama kansalaispalaute ja Liikenneviraston alkusyksystä teettämä alustava selvitys.
 
Liikennevirasto lähetti syyskuun alussa ely-keskuksille kyselyn joukkoliikenneuudistuksen vaikutuksista. Alustavien tulosten mukaan jo toteutetut uudistukset ovat parantaneet kaupunkiseutujen palveluita, mutta maaseudulla palvelu on heikentynyt, kun vuoroja on rahapulan takia vähennetty.
 
Lisäksi ely-liikenteeseen olisi tullut jonkin verran parannuksia, ja markkinaehtoinen liikenne olisi lisäksi alentanut jonkin verran hintoja maakuntakeskusten välillä.
 
Risikko toivoo vuoden lopussa valmistuvan selvityksen tuottavan tietoa myös mahdollisista katvealueista.
 
– Jos muutos on aiheuttanut maaseudun liikenteeseen katvealueita, täytyy meidän miettiä, mitä tehdään. Julkinen liikenne ei voi heikentyä entisestään, kun tavoitteemme on samaan aikaan se, että ikäihmiset pitäisi saada asumaan kotona mahdollisimman pitkään.
 
Siihen, miten ongelmat voitaisiin ratkaista, Risikko ei kuitenkaan vielä ota kantaa.
 
– Ennen kuin voidaan sanoa, mitä asialle voidaan tehdä, täytyy katsoa, millä alueella ongelmat ovat. (HäSa)