Kanta-Häme

Ministeriö haluaisi uusia maakuntakaavat

Nyt pohditaan, olisiko jo aika tehdä kokonaan uutta, vanhan paikkaamisen sijasta. Maakuntakaava on vahvistettu vuonna 2006.

Sitä on jo täydennetty yhdellä vaihemaakuntakaavalla. Parhaillaan on tekeillä 2. vaihekaava, jossa keskitytään liikenteen ja luonnonvarojen kysymyksiin.

Ympäristöministeriö on esittänyt, että niin Kanta-Hämeessä kuin monissa muissakin maakunnissa olisi syytä tehdä kokonaan uusi maakuntakaava.

– Pirkanmaalla se on jo tekeillä. Hämeen liitossakin se tulee keskusteluun tämän vuoden aikana, suunnittelujohtaja Heikki Pusa kertoo.

Valitus

Maakuntakaavat vahvistava ympäristöministeriö ja Hämeen liitto ovat olleet eri linjoilla kaavojen sisällöistä. Maakuntakaavan vahvistamisprosessi kesti vuosia 2000-luvun alkupuolella.

Ympäristöministeriö jätti pois muutamia kokonaisuuksia myös äskettäin vahvistetusta 1. vaihekaavasta.

Siitä liitto on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vahvistamatta jäi Humppilan lentokenttää koskeva varaus ja joitakin vähittäiskaupan suuryksiköiden merkintöjä.

Ministeriön mukaan selvitysten puutteellisuuden vuoksi ei voida arvioida, ovatko kaavan lentokenttää koskevat liikennejärjestelyt ympäristön ja talouden kannalta kestäviä.

Samalla vahvistamatta jäi lentokenttään tukeutuva työpaikka- ja logistiikka-alue.

– Meidän näkemyksemme on, että ministeriö on ylittänyt toimivaltansa. Sen pitäisi tehdä laillisuusharkintaa, mutta se on arvioinut hankkeen tarkoituksenmukaisuutta.

Kentän sijaan rata

Täysin yksimielisiä tästä ei olla maakuntavaltuustossakaan, sillä muutamat edustajat haluaisivat pudottaa Humppilan lentokentän pois maakunnan kärkitavoitteista.

Hanke on lähiseudulla Humppilassa kuuma peruna.

Asiasta äänestettiin äskettäin pidetyssä maakuntavaltuustossa, mutta suuri enemmistö kuitenkin piti kiinni kentästä.

– Suomessa on tällä hetkelläkin liikaa lentokenttiä. Osa niistä on vajaakäytöllä. Sitä paitsi Humppilaan suunnitellun elinkeinoalueen tulisi tukeutua ekologiseen vaihtoehtoon eli rautatieliikenteeseen maakuntavaltuustossa varajäsenenä istuva Kirsi Ojansuu-Kaunisto (vihr.) painottaa.

Hän viittaa maakuntaohjelmaan, jossa todetaan, että kaikkien toimitus- ja kuljetusketjuissa mukana olevien edellytetään toimivan yhä enemmän vihreiden arvojen mukaisesti.

Ohjelmassa on pitkän aikavälin tavoitteena raideyhteys Helsinki-Forssa- Pori.

– Miksi ihmeessä ei oteta tuota raideyhteyttä vakavasti ja määrätietoisesti ajeta sitä? Miten lentokenttä vastaa vihreisiin tavoitteisiin?

Missä viisaus asuu?

Hämeen liiton kärkitavoitteisiin kuuluu myös se, että maakuntakaavojen vahvistamismenettelystä tulisi luopua eli, että kaavat hyväksyttäisiin paikallisesti.

Pusa toivoo, että ympäristöministeriö ehtisi tuolloin keskittyä kaavatyön etukäteisohjaukseen.

Tästäkin asiasta on maakuntavaltuustossa äänestetty.

– Ei kaikki viisaus asu maakunnassa. On erittäin tärkeätä, että vahvistaminen pysyy ministeriöllä, joka näkee kokonaisuuden. Tämä on erittäin iso kysymys, Ojansuu-Kaunisto muistuttaa.

Enemmistö haluaa kuitenkin pitää kärkitavoitteissa myös sen, että maakuntakaavalle ei tarvita ministeriön vahvistusta. (HäSa)