fbpx
Kanta-Häme

Minkä lapsena oppii, sen vanhana taitaa

 

Lasten Liikunnan Tuen uudessa hankkeessa yhdistetään liikkuminen ja oppiminen.
 
– Jos lapsena oppii liikkumaan, kantaa taidon vielä aikuisiälläkin, Lasten Liikunnan Tuen toiminnanjohtaja Juha Liedes huomauttaa.
 
Lasten Liikunnan Tuki on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankerahaa alkuvuodesta käyntiin pyörähtävään Lukuja liikkuen, tavuja touhuten -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tukea varhaisia oppimisvalmiuksia liikkumisen avulla.
 
Hanke toteutetaan yhteistyössä fysioterapeuttien Tuuli Tiaisen ja Virve Välimäen kanssa. Kaksikon mukaan liikkuminen pyritään tuomaan luontevaksi osaksi oppitunteja ja samalla luomaan matalan kynnyksen apua oppimisvaikeuksiin. Liikkumisen ja oppimisen yhdistyminen tapahtuisi luokkatiloissa ilman sen ihmeellisimpiä liikuntavälineitä.
 
– On tutkittua, että motorisella kömpelyydellä on yhteys oppimiseen. Paikallaan olo ja kuuntelu eivät ole kaikille lapsille paras oppimisen vaihtoehto. Joillekin lapsille tekeminen ja liikkuminen ovat parempi väylä siihen.
 
Hankkeessa keskitytään aluksi ykkösluokkalaisiin muutaman pilottiryhmän kanssa.
 
Lapset päättävät
Lasten Liikunnan tuki järjestää ensi vuoden alusta Hämeenlinnan kouluissa suuren kiertueen, jonka aikana haastatellaan 3.–9. -luokkalaisia lapsia. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa, miten lapset haluavat koulupäivänsä jälkeen liikkua.
 
– Kyselyn avulla lapset saavat oman äänensä kuuluviin, ja pääsevät vaikuttamaan asioihin, Liedes sanoo.
 
Hänen mukaansa tavoitteena on saada uusia lapsia ja nuoria liikuntakerhoihin.
 
– Kerhoja voisi kehittää koulujen yhteyteen iltapäiväkerhoikäisten lasten lisäksi myös niille nuorille, jotka eivät välttämättä halua liikkua urheiluseuroissa.
 
Arjen voimavara
– Liikunta on arjen voimavara kaikenikäisille, Liedes muistuttaa.
 
Hänen mukaansa liikalihavuus ja siitä aiheutuvat sairaudet eivät ole enää pelkästään aikuisten riesa. Liikkumaton elämäntapa koskettaa yhtälailla lapsia ja nuoria.
 
Lasten Liikunnan Tuki on palkittu yhdistys muun muassa kerho- ja lomatoiminnan sekä koululiikuntatapahtumien järjestämänä, joka panostaa lähivuosina lasten, nuorten ja aikuisten liikunnan lisäämiseen.
 
Yhdistyksen päämääränä on, että jokainen lapsi ja nuori liikkuisi päivittäin kahden tunnin ajan. Liikunnalla pyritään ehkäisemään niin lapsen syrjäytymistä ja kuin ylläpitämään aikuisen työkykyä.
Liikunnallinen esimerkki kumpuaa suoraan yhdistyksen sisältä.
 
– Haluamme toimia esimerkkinä. Kannustamme työyhteisöämmekin liikkumaan järjestämällä kuntotestejä kahdesti vuodessa. Tavoitteenamme on olla ammattitaitoinen ja innostava koko perheen liikuttaja sekä pidetty nuorten työllistäjä Kanta-Hämeessä.

Menot