Kanta-Häme

Mitä kuuluu reservin uudelle kannustinjärjestelmälle?

Puolustusvoimat uutisoi alkuvuodesta uudistavansa reserviläisten kannustinjärjestelmän. Puolustusvoimien koulutuspäällikkö, eversti Hannu Hyppönen, onko asia edennyt?

– On laadittu suunnitelmaluonnos, josta on pyydetty lausunnot puolustushaarojen esikunnilta ja reserviläisjärjestöiltä 16. syyskuuta mennessä. Lausuntojen analysoinnin jälkeen puolustusvoimien johdolle tehdään esitys jatkotoimenpiteistä.

Lehdissä kirjoitettiin, kuinka reserviläinen voidaan jatkossa ylentää, jos hän ansaitsee reserviharjoituksen korvaavan vuorokauden esimerkiksi osallistumalla Finlandia-hiihtoon.

– Media on nostanut näitä esimerkkejä vähän väärälläkin tavalla esille.

– Cooperin testillä ei hankita sotilasarvoylennyksiä tai Finlandia-hiihdolla tulla yliluutnantiksi, vaan haluamme kannustaa reserviläisiä ylläpitämään omaa fyysistä suorituskykyä, josta voi antaa näytön esimerkiksi osallistumalla pitkäkestoiseen liikuntatapahtumaan.

– Jos niin päätetään, näytöistä saadut koulutusvuorokaudet olisivat yksi ylennysperuste kertausharjoitusvuorokausien rinnalla.

Milloin uusi kannustinjärjestelmä otetaan käyttöön?

– Sitä ryhdytään toteuttamaan ensi vuonna valmiuksien mukaan. Varmaankin lokakuun alussa tiedotamme, miten jatketaan eteenpäin.

Miksi kannustinjärjestelmän kehittäminen on tarpeen?

– Hyvä sotavarustus, taktiikka ja taistelutekniikka eivät riitä, vaan tarvitaan osaavia ja toimintakykyisiä ihmisiä. Haluamme tunnistaa ja hyödyntää osaamista, joka reserviläiselle on kehittynyt varusmiespalveluksen jälkeen. Järjestelmällä kannustetaan häntä kehittämään omaa sotilaallista osaamista ja kokonaistoimintakykyä. (HäSa)

Päivän lehti

31.5.2020