Kanta-Häme

Miten säännöllinen nuohous taataan?

Sisäministeriö tutkii piirinuohousjärjestelmästä luopumista vuoden 2018 alusta. Ministeriö on asettanut hankkeen valmistelemaan pelastuslain muuttamista siten, että eri alueiden pelastustoimilta poistuisi velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä.

Nuohous olisi jatkossa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa.

Rakennuksen omistaja tai haltija voisi tilata palvelun haluamaltaan yrittäjältä, jolla lähtökohtaisesti olisi nuohoojan ammattitutkinto.

Huononeeko paloturvallisuus? Miten taataan, että rakennuksen omistajat huolehtivat nuohouksesta vaadittavin määräajoin, sisäministeriön neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi?

– Nuohouspalvelujen järjestämistapa ei vaikuta mielestämme suoraan ollenkaan paloturvallisuuteen.

– Oleellisinta on, että nuohooja käy ja hän tekee työnsä hyvin. Kiinteistön omistajan pitää edelleen huolehtia siitä, että nuohous tehdään määräajoin. Pelastusviranomainen valvoo yhä nuohoustoimintaa.

Miksi sisäministeriö haluaa tehdä uudistuksen?

– Nykyinen piirinuohousjärjestelmä on koettu vähän liian jäykäksi nykyiseen maailmaan. Kiinteistöjen omistajat haluavat lisää valinnanvapautta ja joustavuutta nuohouspalvelujen käyttämisessä. Sääntelyn purkaminen myös parantaisi yritystoiminnan edellytyksiä ja uusien nuohousyrittäjien mahdollisuuksia tulla alalle.

Halpeneeko nuohous muutoksen jälkeen?

– Hinnoissa on nousupainetta, mutta hintojen mahdollista nousua isompi muutos on se, että hinnat todennäköisesti tulevat vaihtelemaan paljonkin.

Lapin Pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Timo Rantala, miten säännölliset tarkastukset taataan?

– Vastuu rakennuksen nuohouksen huolehtimisesta määräajoin on jo pitkään ollut rakennuksen omistajalla, haltijalla tai toiminnanharjoittajalla.

– Pelastuslaitosten valvonta on toteutunut minusta nuohoussopimuksen mukaisen nuohouksen toimivuuden valvonnan kautta.

Minkälaisia kokemuksia piirinuohouksesta luopuneilla alueilla on muutoksesta?

– Nuohouspalveluita voi tarjota nykyään vapaasti Itä- ja Keski-Uudellamaalla sekä osittain Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä. Palautteen mukaan nuohous on alueilla toiminut.

Jussi Saarela